01.03.22 Gulvbranchen Nyheder

Manglende fugtmålinger koster penge

Endnu et entreprenørmedlem har tabt penge i en sag på grund af manglende kvalitetssikring.

Syns- og skønsmanden lagde særlig vægt på, at entreprenøren ikke havde foretaget destruktive fugtmålinger af et støbt undergulv før lægning af et trægulv og heller ikke havde monitoreret indeklimaet i udførelsesperioden.

Som entreprenør bør du altid sikre dig, at underlaget er egnet til at arbejde videre på. Foretag en stikprøve ved overtagelsen og dokumenter det. Du skal også sikre dig, at indeklimaet ligger indenfor de normer anvist af trægulvsproducenten og dokumentere det i kvalitetssikringen.

Et trægulv tager skade af for højt fugtindhold i undergulvet, ligesom et lavt eller højt fugt indhold i luften kan påvirke trægulvet negativt. Derfor skal du foretage en fugtmåling hver eneste gang, du lægger et trægulv – også af hensyn til en evt. reklamation. Få hjælp til at foretage den rigtige fugtmåling på Gulvfakta.

Trægulve fungerer fint under de rigtige fugtforhold.

Fakta

For indeklimaet er det mellem 30 og 65 % relativ luftfugtighed (RF) ved stuetemperatur på ca. 20 °C. Man siger også, at det som er sundest for brugeren, også er det sundeste for trægulvet.

For undergulvet er det maksimalt 65 % RF, men anvendes der fugtspærrende løsninger kan det gå helt op til 85-95 % RF alt efter gulvkonstruktion og fugtspærreløsning


Gulvfakta hjælper dig videre

Gulvfakta.dk kan du læse, hvordan man udfører fagmæssige korrekte destruktive fugtmålinger ved borehulsmetoden. Derudover er en stor revision undervejs, hvor afsnittet udvides til også at omhandle andre typer af støbte undergulve end beton. Her bliver der også anvisninger til, hvordan destruktive fugtmålinger ved ophugningsmetoden udføres fagmæssigt korrekt.


Destruktiv fugtmåling ved borehulsmetoden.
Kilde: Gulvfakta.

Relateret indhold