Blanketter og formularer

Ansættelseserklæringer
Den skriftlige ansættelseserklæring er et vigtigt dokument i forholdet mellem virksomheden og medarbejderen.

Dels er der i lovgivningen krav om, at der på skrift nedfældes de forhold som er væsentlige for ansættelsesforholdet, og dels vil virksomheden i flere situationer skulle vende tilbage til dokumentet.

Vær opmærksom på, at medarbejdere, der indgår en aftale om ansættelse, som forventes at vare udover en måned, skal have underskrevet ansættelseserklæringen inden udløbet af første ansættelsesmåned.

Arbejdsgiverforeningen har indgået aftaler med forbundene bag mejeribranchens fællesoverenskomst, mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk Elforbund, mejeribranchens funktionæroverenskomst samt mejeribranchens overenskomst for mejeriledere og funktionærer om, hvad ansættelseserklæringerne for de nævnte områder skal indeholde. Hvis virksomheden anvender disse erklæringer, kan den være sikker på, at erklæringerne indeholder de væsentlige oplysninger, som loven foreskriver.

Virksomhederne anbefales derfor at anvende disse ansættelseserklæringer.

Virksomhederne er velkomne til at kontakte sekretariatet for vejledning m.v., for udfærdigelse af individuelle kontrakter, dvs. ansættelseserklæringer for personale, der ikke er omfattet af de ovenfor nævnte aftaler. 

Foto: GettyImages
Ansættelseskontrakter for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

Ansættelseskontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

Kontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign. (word-fil m. formularfelter)

Ansættelseskontrakt for mejeribestyrere (word-fil m. formularfelter)

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer er enige om, at disse blanketter kan anvendes ved ansættelse af personale på direktørniveau.

Ansættelsesblanket (dansk og engelsk)

Ansættelseskontrakter for mejeripersonale, chauffører og afløsere ansat i henhold til Fællesoverenskomsten
Ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorie-området:
Ferie

Fridagsopgørelse
Overenskomstaftale mellem MA og FMF, § 5. Blanket til opgørelse af overenskomstmæssige fridage. Skal udfyldes af medarbejderen og afleveres til nærmeste leder senest 1. marts.
Blanket





Mejeriingeniørstuderende – ansættelseskontrakter og blanket til refusioner

Skema til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende for løn og logi vedrørende praktik- og skoleophold findes

Skema 2020 (indsendes senest 5. september 2020)

 her

Nyt skema

Ansættelseskontrakt mejeribrugsstuderende

 

Til brug herfor kan oplyses, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings
CVR-nr. er: 63 46 10 16.



Registrering i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

I de tilfælde, hvor der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vil virksomheden blive anmodet om at registrere hvem, hvor mange og i hvor lang tid arbejdsnedlæggelsen har været. Typisk vil virksomheden kontakte arbejdsgiverforeningen, og vil derefter blive bedt om at registrere ovennævnte. 

Kontakt advokat Birgitte Dember for yderligere information - bdem@di.dk 

 

 

 

 

Blanketter ved sygdom

"Tro- og loveerklæring"

Sygdom

Virksomheder, der i personalecirkulærer eller på anden vis har orienteret medarbejderne herom, kan i konkrete situationer eller konsekvent ved fravær på grund af sygdom, anvende en "tro- og loveerklæring".

Dokumentation for fravær kan ske ved anvendelse af denne blanket: 
Fraværsdokumentation (pdf) 
Eller ved at benytte den interaktive version, som kan udfyldes inden udskrivning: 
Tro- og loveerklæring (word-fil m. formularfelter)

1., 2. og 3. ledighedsdag

Blanket til dokumentation for ledighed 1. - 3. ledighedsdag: