Mejeribrugets UddannelsesFond - MUF

I mejeribranchen er sammen med forbundene oprettet tre uddannelsesfonde.

Se mere om de enkelte fonde på nedenstående links:

MUF-Fællesoverenskomsten www.MUF-fond.dk

MUF-Håndværker: https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

MUF-Funktionær:  https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/