Det er en forudsætning, at virksomhedens ansatte i virket som eksterne rådgivere udviser en høj grad af seriøsitet, faglighed og professionalisme, så kunden har tillid til og sikkerhed for, at rådgivningen er kompetent og etisk forsvarlig.

Til at guide dette har Managementrådgiverne udarbejdet dette kodeks, som indeholder betragtninger om, hvad god skik inden for branchen er. Betydningen af principperne i kodekset fastlægges af Erhvervsetisk Nævn, og hensynet til princippernes helhed går forud for enkelte vurderinger. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer som supplement til kodekset.

En virksomhed skal have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik, for at kunne optages som medlem af MR. Virksomheden har pligt til at sørge for, at dens konsulenter efterlever MR’s etiske kodeks. Kodekset består af seks principper, som efterfølgende uddybes.