Forankring hos ledelsen

Læs mere om, hvordan man strukturelt kan   arbejde med at øge kvindeandelen i virksomheden

Mange HR og people-afdelinger i managementrådgivervirksomhederne har igangsat initiativer for at få flere kvinder ansat i virksomheden og i ledelsen. Mange har også oplevet, at initiativerne ikke blev til virkelighed i dagligdagen i organisationen. Ikke af ond vilje, men fordi det er vigtigere at få en ny ordre hjem; de nye initiativer kan være i modstrid med den hidtidige måde at arbejde på; og måske er der også uklarhed om, hvor vigtigt initiativet i virkeligheden er?

Måltal for andel kvinder

Det skal være den øverste leder, der italesætter og holder fokus på initiativet. Det er én af de afgørende forudsætninger for, at initiativet bliver til virkelighed. Fokus kan fastholdes på mange måder, for eksempel ved at arbejde med måltal.

Fastsatte måltal fra ledelsen på andel kvinder er et godt instrument til at arbejde mere systematisk med diversitet og kønsskævheder i organisationen, ligesom det er vigtigt at følge op på, om der sker den ønskede udvikling. Måltal for andel kvinder kan bruges aktivt i forbindelse med rekruttering og forfremmelse.

En måde at arbejde aktivt med måltal på er at bruge dem systematisk i forbindelse med nyrekrutteringer, indstillinger til forfremmelser, samt systematisk følge op på, hvordan kønsfordelingen ser ud i den bunke af ansøgere, der indkaldes til samtale eller indstilles til en forfremmelse. Hvis der er kønsskævheder, skal de personer, der har stået for udvælgelsen kunne redegøre for, hvorfor der er en sådan kønsskævhed. Denne proces kan være med til, at man i virksomhederne blive opmærksom på ubevidste biases og ser bredere på, hvad der kendetegner talenter. Dette er bare én af måderne at arbejde aktivt med måltal på.

Vurdering af initiativet
Der er mange MR-virksomheder, der arbejder aktivt med måltal. Blandt andet Accenture, der har et globalt mål om, at der skal være en kønsligevægt med 50/50 pct. Måltal betyder, at hele organisationen bliver meget bevidste om, hvad deres vurderingskriterier er. Og det skærper opmærksomheden på, om der er noget ubevidst forudindtagethed. Dermed er Accenture blevet bedre og bedre til at se bredt efter talenter.