Erfaringer fra branchen

Et katalog af gode eksempler - til gensidig inspiration

Et katalog af gode eksempler – til gensidig inspiration

Managementrådgivervirksomhederne har længe hver for sig arbejdet med initiativer for at tiltrække flere kvinder til branchen og få flere kvinder i ledelse.

Nu vil branchen sammen styrke denne indsats ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på erfaringerne i de enkelte virksomheder. Der er afprøvet forskellige initiativer i virksomhederne. For udfordringerne er ikke de samme i alle virksomheder; virksomhederne har forskellig struktur, kultur, og vi sælger forskellige ydelser til vores kunder – alt fra it-rådgivning, strategisk rådgivning, analyser, ledelsescoaching og kurser m.m. – og vi har derfor behov for forskellige kompetenceprofiler.

Nogle af initiativerne for at øge andelen af kvinder i branchen virker godt, mens andre overrasker ved ikke at virke efter hensigten. Derfor vil vi i branchen nu gensidigt inspirere hinanden og lære af hinandens erfaringer. De gode erfaringer og ideer er samlet i dette katalog ud fra disse overskrifter:

• Forankring hos ledelsen
• Rekruttering
• Fastholdelse
• Forfremmelse
• Kultur & normer

Under hver overskrift finder du en række gode eksempler. Nye cases kommer til løbende og lige nu kan du se de to første eksempler:
  • Aktivt arbejde med måltal (under overskriften forankring hos ledelsen)
  • ”Kønsneutral” rekruttering (under overskriften rekkrutering)