Forfremmelse

Læs mere om, hvordan man kan arbejde med forfremmelsestiltag for at øge kvindeandelen i virksomheden.

Jo højere op i hierarkiet i virksomheden, du kommer, jo færre kvinder er der. Der kan være mange forklaringer på dette. I managementrådgiverne har vi afholdt en workshop for virksomhederne i branchen for af afdække dette. På workshoppen deltog  både kvinder og mænd, og alle typer af medarbejdere. Noget, der blev påpeget, er, om kriterierne for at være en succes og blive forfremmet, måske i højere grad kan tiltale og favorisere mænd.

Der vil nedenfor løbende blive publiceret cases om tilgange til arbejdet med at øge kvindeandelen i MR-branchen gennem forfremmelse.