29.02.24 SBA Nyheder

Opdatering: Status på nye regler om gravides natarbejde

Under overenskomstforhandlingerne i 2023 blev der aftalt nye regler for gravides natarbejde.

Gravide medarbejdere maksimalt må arbejde 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer. Det er aftalt, at reglerne træder i kraft 1. marts 2024

Reglernes ikrafttræden er forudsat, at Arbejdstilsynet indarbejder anbefalinger fra NFA om gravides natarbejde i f.eks Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 8, jf. bilag 2. Desuden forudsætter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, således at virksomhederne har adgang til refusion.

Status er, at forudsætningerne ikke når at blive opfyldte til 1. marts 2024 og reglerne i overenskomsterne om gravides natarbejde træder derfor ikke i kraft pr. 1. marts 2024.

Lovgivningsarbejdet er i gang og vi vender tilbage med nærmere info, når der er klarhed over, hvornår overenskomsternes regler om gravides natarbejde træder i kraft.

Spørgsmål kan rettes til seniorchefkonsulent Lene Horn på leho@di.dk

Relateret indhold