Som medlem har du ubegrænset adgang til personalejuridisk rådgivning - fx om overenskomst, ansættelser og opsigelser. Desuden får du to timers gratis rådgivning om udbud hos et advokatfirma.

Få svar på alle typer spørgsmål
DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation.
Vi rådgiver blandt andet om: Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv., Afskedigelser, Barselsregler, Arbejdstid, Indgåelse af lokale aftaler, Funktionærers ansættelsesvilkår, Arbejdsmiljø. Konkurrence- og kundeklausuler, Sygefravær, Personalepolitikker, Hent kontrakter og blanketter.

På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent