19.03.21 Stilladssektionen Nyheder

Hvad siger overenskomsten om børnepasning?

Gennem de mange måneder med nedlukning, genåbning og atter nedlukning som følge af Covid-19, er der kommet mange spørgsmål fra medlemmer om reglerne i den nye overenskomst om børnepasning.

Overenskomsten indeholder også regler for børneomsorgsdage, barns 2. sygedag og barns lægebesøg. Men ikke alle er klar på reglerne. Det mærker man i Stilladssektionen, som mærker stor interesse for at få reglerne præciseret.

- Jeg er sikker på, at den store interesse har sammenhæng med de mange situationer i familierne som vi i løbet af året har oplevet som følge af skolelukninger og andre corona-restriktioner, fortæller chefkonsulent Hans Henrik Dahl Kristensen fra DI Dansk Byggeri.

- Vi har fået mange spørgsmål om reglerne for børnepasning i overenskomsten. Lad os derfor prøve med en generel præcisering af reglerne.

Børneomsorgsdage
Ifølge overenskomsten har alle medarbejdere og alle ansatte under uddannelse ret til frihed under barns første sygedag. Alle har samtidig ret til to børneomsorgsdage per ferieår, det vil sige i perioden 1. september til 31. august. Og det er kun to dage, som man har ret til, da medarbejderen – uanset antallet af børn – maksimalt kan afholde to børneomsorgsdage.

- For såvel barnets første sygedag som børneomsorgsdage, så knytter rettigheden sig alene til børn under 14 år. Og det er også værd at bemærke - det fremgår af overenskomsten - at omsorgsdagene skal tilrettelægges efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen, så der bliver taget hensyn til virksomhedens tarv, understreger Hans Henrik Dahl Kristensen.

Barns første sygedag og lægebesøg
Hvis barnet fortsat er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til yderligere en fridag. Hertil kommer, at medarbejdere og ansatte under uddannelse, som har arbejdet som minimum en måned i virksomheden, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

 - Også her er der formuleret et krav om, at ønsket om frihed til lægebesøg skal forelægges virksomheden så tidligt som muligt, så virksomheden kan disponere herefter, siger Hans Henrik Dahl Kristensen, som også understreger, at børnepasning i de forskellige ordninger som udgangspunkt afholdes uden løn.

Betaling
Børneomsorgsdage, barns 2. sygedag samt barns lægebesøg skal således afholdes uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen, hvis der er dækning herfor på SH- og Feriefridagskontoen. DI Dansk Byggeri anbefaler i øvrigt medlemmerne af Stilladssektionen, hvis det ikke allerede er sket, at downloade Bygge- og Anlægsoverenskomsten og den kan også bestilles som bog via linket. Alle DI Dansk Byggeris overenskomster kan tilgås via linkboksen i denne artikel.

- På sidstnævnte link kan alle også orientere sig og få god viden om ”Den Danske Model”, ”Det fagretslige system”, ”Konflikter” og meget andet, påpeger Hans Henrik Dahl Kristensen, og tilføjer:

- Jeg håber også, at det bliver muligt meget snart at bestille priskuranterne for såvel provinsen som hovedstaden på DI Dansk Byggeris hjemmeside. Den kan allerede tilgås digitalt.

Downlopad Bygge- og Anlægsoverenskomsten her

Find priskuranten her

Relateret indhold