13.11.19 Træsektionen Nyheder

Byggeriet bevæger sig baglæns i 2020

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder næste år med ca. 1.000 medarbejdere, viser Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse. Det skyldes, at der bliver bygget færre nye boliger, og at staten sætter væsentlig færre nye vejprojekter i gang. Men der er også lyspunkter. Mange boligejere renoverer deres huse og lejligheder, det trækker i modsat retning.

- Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er stadig god, men opsvinget ser ud til at have toppet i denne omgang. Efter seks år med fremgang, venter vi faldende aktivitet og beskæftigelse næste år, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Ifølge Dansk Byggeris efterårsprognose vil beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne runde 176.500 fuldtidsbeskæftigede i år, men falde til 175.500 næste år.

Færre nye boliger
Anderledes ser det ud for boligbyggeriet, der nåede højdepunktet sidste år med 33.000 nye påbegyndte boliger. Et tal, der ventes at gå gradvist tilbage frem mod 2021, hvor Dansk Byggeri venter, at der vil blive påbegyndt 27.500 nye boliger. Det er første gang, at Dansk Byggeri sætter tal på den forventede udvikling i 2021.  

- Holder prognosen stik, vil jeg betegne det som en forholdsvis flad aktivitetskurve og et udramatisk fald i beskæftigelsen næste år. Så det vil være en blød landing, der er til at leve med. Men udfordringen er, at byggeriet ikke har tradition for bløde landinger, og at vi på det seneste har fået meldinger om faldende ordreindgang og fyringsrunder andre steder i byggeriet som for eksempel hos arkitekter, rådgivere og ingeniører. Derfor er der risiko for, at vi bliver nødt til at justere vores prognose yderligere ned inden for det næste år, siger Lars Storr-Hansen.

Femernforbindelsen slører billedet
Værst ser det ud på vej- og jernbaneområdet, hvor der er udsigt til noget nær et hul i markedet næste år. Flere store infrastrukturprojekter som eksempelvis Metrocityringen i København er færdige, og der er meget få statslige projekter på vej.

- Lige nu venter vi på den langsigtede investeringsplan for infrastrukturen, som regeringen har sat på stand by, og på at det første spadestik bliver taget på Femernforbindelsen, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

Femernforbindelsen vil komme til at kunne ses på beskæftigelsestallene i bygge- og anlægsbranchen. Hvis byggeriet starter som planlagt i 2021, vil branchens beskæftigelse stige igen efter at have dykket næste år.

- Men det skyldes udelukkende Femernbyggeriet. Den underliggende konjunktur i bygge- og anlægsbranchen peger nemlig også ned i 2021. Hvis man så bort fra Femern, ville beskæftigelsen i branchen falde med yderligere ca. 2.000 personer fra 2020 til 2021, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Boligrenoveringer, lav rente og superhospitaler sikrer en blød landing
Under alle omstændigheder skal afmatningen de næste to år ses på baggrund af seks års ubrudt fremgang, der har øget beskæftigelsen i byggeri og anlæg med godt 32.000 personer siden 2013. Og Dansk Byggeris konjunkturanalyse viser da også, at renoveringsmarkedet lægger en bund under aktiviteten i byggeriet de kommende år.  

Det skyldes, at der de seneste år er handlet rigtig mange huse og lejligheder, og at der i takt med det store fokus på bæredygtighed er flere og flere, der energirenoverer deres bolig. Samtidig har de meget lave renter fået rekordmange boligejere til at lægge deres lån om. Det smitter af på boligforbedringer rundt omkring på villavejene.

Se Dansk Byggeris konjunkturanalyse, oktober 2019 her.