20.12.19 Træsektionen Nyheder

Seks nye BYG-ERFA-blade

Der er kommet seks nye BYG-ERFA-bade.

Læs alle BYG-ERFA-bladene her.

Skader på gulve med EPS-tilslag (EPS-beton)
ID (43) 19 10 31

I takt med øget brug af gulvkonstruktioner med EPS-tilslag/EPS-kugler i daglig tale ”EPS-beton” ses der markante sætningsskader, buler og revner i konstruktionen. Skaderne opstår bl.a. pga. for lidt tilsat cement/bindemiddel, forkert fugtindhold, for korte blandetider, og fordi tykkelsen på afretningslaget ikke er rigtig. Erfaringsbladet giver indsigt i skadestyperne og forhold, der skal tages i betragtning for at undgå skader på den samlede gulvkonstruktion.

Brandimprægneret træ i ventilerede regnskærme
ID (43) 19 10 31

For at opfylde de brandtekniske krav til ventilerede regnskærme kan det være nødvendigt at forbedre træets brandtekniske egenskaber med brandimprægnering. Det er vigtigt, at træet bevarer de forbedrede brandtekniske egenskaber og er biologisk holdbart efter lang tids vejrpåvirkning. Bladet beskriver prøvning og klassifikation af brandimprægneringens holdbarhed.

Efterimprægnering af træ i bygninger
ID (21) 19 12 09

Bygningsdele med begyndende råd og svampeangreb eller angreb af træødelæggende insekter kan efterimprægneres, så levetiden forlænges betydeligt. Imprægneringen kan foretages på både vinduer, yderdøre og andre udsatte trækonstruktioner, fx bjælkelag og tagkonstruktioner. Erfaringsbladet beskriver bl.a., hvor og hvordan man kan efterimprægnere træværk, samt forskellige imprægneringsmetoder og produkter.

Imprægneret træ
ID (29) 19 12 11

Når træ udsættes for fugt gennem længere tid, bliver det nedbrudt af svampe eller insekter. Hvis det ikke kan sikres mod nedbrydning ved konstruktiv beskyttelse, anbefales det at anvende imprægneret træ. Erfaringsbladet beskriver imprægneringsmetoder og påpeger, hvor der kræves opmærksomhed af hensyn til holdbarhed, risiko for korrosion og miljøforhold.

Materialer til taginddækninger
D (37) 19 12 12

Erfaringsbladet beskriver materialer, der anvendes til inddækninger på tage, og giver eksempler på særligt tilbehør til gennemføringer, afslutninger og overgange. Endvidere beskriver det de situationer, hvor det kan være tilladt at benytte bly.

Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse
ID (50) 19 12 13

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer for dræning ved enfamiliehuse og andre mindre bygninger samt udførelse og vedligehold af drænsystemet.