20.09.23 DI Pressemeddelelse

Ny aftale om CO2-fangst kan rykke Danmark tættere på klimamålstregen

Et bredt politisk flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale for CO2-fangst og lagring, der vil gøre det muligt for virksomheder, at udbrede den banebrydende teknologi i stor skala. Med aftalen kan Danmark tage et kæmpeskridt i retning mod at indfri vores klimamål, siger DI’s klimapolitiske chef.

Hvis vi i Danmark skal nå vores ambitiøse klimamål, skal vi have alle grønne teknologier i brug. En af de helt centrale bliver carbon capture and storage (CCS), der gør det muligt, at fange og lagre CO2 i undergrunden. I dag er et bredt politisk flertal blevet enige om konkrete rammevilkår, der kan sætte fart på investeringer i CCS. I branchen er man begejstrede for aftalen, der sikrer skala i CCS-projekter og for internationalt samarbejde.

-  Med dagens aftale om CO2-fangst og lagring kan vi tage et kæmpeskridt i retning mod at indfri vores klimamål. Det er helt afgørende, at grønne teknologier bliver implementeret i en fart, og nu er de politiske rammer på plads, så virksomhederne for alvor kan gå i gang med storskala CCS-projekter, siger Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i Dansk Industri.

I ”Klimaaftalen for energi og industri mv (2020)” og ”Aftalen om grøn skattereform for industri mv. (2022)” er der sat to puljer af til CCS. Pengene fra de to aftaler bliver nu lagt sammen til en stor pulje på ca. 26,8 mia. kr. og skal sikre minimum 2,3 mio. årligt tons dansk CO ₂ fangst og lagring allerede fra 2029. Det svarer til i størrelsesordenen 34 millioner tons CO2 over en årrække. Den samlede pulje giver mulighed for hurtigere udrulning og for større projekter, vurderer Anne Højer Simonsen:

- Der er mange gode elementer i aftalen, men det absolut vigtigste, er afklaring af vilkår i det hele taget og sammenlægningen af de forskellige puljer, som nu gør det muligt at skabe CCS-projekter i stor skala. Vi skal nemlig op i en vis samlet volumen, for at værdikæden af fangst, transport og lagring kan komme op at stå, så vi også på sigt kan skabe et marked uden statsstøtte, siger Anne Højer Simonsen.  

FN’s klimapanel, IPCC, og det internationale energiagentur, IEA, samt andre internationale organisationer vurderer, at vi ikke kommer udenom CCS-teknologi i klimakampen. Danmark har fra et geologisk og teknologisk perspektiv fremragende forudsætninger for at blive global frontløber inden for CCS. Men det kræver flere storskala projekter i Nordsøen og til lands for at indfri reduktionsmålene og erhvervspotentialerne.

- Det er vigtigt, at der hurtigst muligt bliver fulgt op på løfterne i aftalen. Det vil sige et hurtigt udbud af onshore lagre, internationale aftaler og rørinfrastruktur over de danske grænser. Det er afgørende, at etablere hele CCS-værdikæden i Danmark for at nå klimamålene, og samtidig sikre at CCS bliver et dansk erhvervseventyr – for konkurrencen i og med andre lande spidser til, siger Anne Højer Simonsen.

Relateret indhold