30.01.24 DI Pressemeddelelse

DI: En værdig ældrereform, men den bør ikke indskrænke det frie valg

Regeringens ældrereform lægger kimen til en mere værdig ældrepleje, der øger selvbestemmelsen, og som tager et nødvendigt opgør med tyngende administration. Dog kan rigide krav indskrænke de ældres frie valg på ét helt afgørende område, lyder det fra Dansk Industri (DI).

Regeringen har i dag fremlagt sin reform af ældreområdet, der i store træk sætter en rigtig retning for fremtidens ældrepleje. Her er det særligt et udvidet frit valg på genoptræning- og rehabiliteringsområdet, ligestilling af offentlige og private leverandører på takstområdet samt færre dokumentationskrav, der fortjener ros, lyder det fra erhvervsorganisationen.

- Jeg deler fuldt og fast ambitionen om, at ældre fortjener en værdig pleje, hvor der er sammenhæng mellem den hjælp og pleje, man modtager. Hvor man vægter mennesker over systemer og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Intet kan være vigtigere i vores ældrepleje end det, og derfor er jeg glad for, at regeringen nu tager rigtige skridt til at reformere ældreområdet, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI og fortsætter:

- Jeg glæder mig særligt over, at de ældre og medarbejderne får langt støre fleksibilitet til at tilrettelægge plejen på en måde, der giver mening for den ældre. Og når vi understøtter den fleksibilitet med en strategi for, hvordan vi udnytter velfærdsteknologi langt bedre, så er vi er på sporet af det helt rigtige, siger han.

Alligevel undrer det DI-direktøren, at alle velfærdsleverandører i fremtiden skal leve op til kravet om helhedspleje. Det betyder, at en virksomhed både skal kunne levere genoptræning, personlig pleje og rengøring for overhovedet at komme i betragtning til at levere velfærd til de ældre. Også selvom de kun udfører opgaver for de ældre, der alene er visiteret til rengøringshjælp. Og det vil i praksis betyde, at de tusindvis af ældre, der i dag kun modtager praktisk hjælp, i fremtiden vil at have færre leverandører at vælge imellem.

- Jeg har svært ved at se logikken i, at en lille rengøringsvirksomhed også skal tilbyde et genoptræningsforløb, før de må gøre rent hos en pensionist, der i øvrigt ikke er visiteret til et genoptræningsforløb, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Konsekvensen bliver, at man indskrænker det frie valg for tusindvis af ældre. For det er helt urealistisk at tro, at en lokal rengøringsmand fra næste år kan levere lange og komplicerede genoptræningsforløb, siger han.

Og løsningen på hovedpinen behøver ikke være kompliceret.

- Vi har helt konkrete bud på, hvordan man kan opnå en mere helhedsorienteret tilgang. Kort sagt bør regeringen lave tre indgange, hvor den ene kun omfatter praktisk hjælp. På den måde bliver udgangspunktet stadig de ældres behov samtidig med, at vi udvider deres frie valg, siger Lars Sandahl Sørensen.

Tilsvarende efterlyser erhvervsorganisationen bedre vilkår for frit valg i udformningen af de nye lokalplejehjem. Driften af de nye friplejehjem bør sendes i udbud, så private aktører får mulighed for at hjælpe med at løfte opgaven, og dermed sikre mere udvikling af ældreserviceområdet.

- Der findes masser af private ildsjæle, som både kan og rigtig gerne vil være med til at give de ældre en værdig alderdom. Og faktisk tager ældrereformen udgangspunkt i en plejeform, som mange private har haft succes med i årevis. Det giver da kun mening, at de får mulighed for at få de kompetencer og erfaringer i spil på de lokale friplejehjem, siger Lars Sandahl Sørensen.

Relateret indhold