DI Mener:

Regulering af kemi

Kemireguleringen skal beskytte forbrugerne, så produkter på det danske marked er sikre at anvende. Regulering bør ske på EU-niveau, fordi handlen er international, og danske virksomheder fremstiller varer til det globale marked.

Der er kemi i mange af de ting, vi omgiver os med i hverdagen - fra elektronik til legetøj, lægemidler, fødevareemballage, maling, møbler, kosmetik samt vaske- og rengøringsmidler.

Vores samfund kan ikke hænge sammen uden anvendelse af kemi, men samtidig kan kemikalier medføre en risiko for at gøre skade på mennesker og natur. Det er et paradoks, vi som erhvervsliv og samfund må forholde os til.

I erhvervslivet skal vi anvende kemien, så vi både skaber de produkter, der er nødvendige i et højteknologisk samfund, og samtidig sørge for, at der ikke gøres skade på mennesker og miljø.

Lovgivningen for kemi har til formål at sikre menneskers og miljøets sundhed. Farlig kemi skal naturligvis reguleres både i forhold til miljø, arbejdsmiljø og forbrug.

Omdrejningspunktet for kemikalielovgivningen er EU’s forordning om registrering, vurdering, begrænsning og godkendelse af kemiske stoffer (REACH) samt forordningen om klassificering, mærkning og emballering af disse (CLP). Dertil kommer en række specifikke regelsæt for b.la. legetøj, kosmetik, elektronik mm.

Produkter skal reguleres ens

DI mener, at produkter skal ligestilles, uanset om de er produceret i eller uden for EU. Det er en stor udfordring for europæiske virksomheder og borgere, at godkendelsesordningen kun regulerer anvendelsen af kemikalier i produkter, der produceres i EU.

Hvis importerede produkter ikke er underlagt den samme lovgivning, som produkter produceret i EU, opnår vi ikke den ønskede gavnlige effekt på menneskers sundhed og miljøet. Danmark skal løbende udnytte de muligheder, der er for at komme med forslag, som kan løfte opgaven.

Mere enkel godkendelsesordning

Danmark skal mere på banen og bidrage med viden til EU-reguleringen, så godkendelsesordningen kan forenkles og blive mere strømlinet. Dette gælder især for de små og mellemstore virksomheder. De danske myndigheder skal fokusere på at stille forslag til begrænsningsbilaget. Støtte til regeringens indsats på EU-området skal have prioritet i ministeriets forskningsbaserede myndighedsberedskab.

Bedre kontrol og mere forskning

Kontrol på kemikalieområdet skal i højere grad tænkes sammen med andre virkemidler for at give virksomhederne størst mulig støtte og vejledning til at overholde lovgivningen. Danmarks håndhævelsesindsatser skal styrkes med flere ressourcer, og det skal sikres, at Danmark bidrager aktivt til de fælles europæiske kontrolværktøjer, herunder det fælles system til hurtig information omkring problematiske produkter, RAPEX.

Der er behov for en særlig indsats omkring artikler, der importeres fra lande uden for EU – med særligt fokus på E-handel og import, som er direkte til forbrugerne. Indsatsen skal iværksættes som en fokuseret håndhævelsesindsats med prioriterede midler, også på tværs af EU.

Forskning i nye materialer er grundlaget for den innovation, der skal til for at løse de udfordringer med kemi, der identificeres af EU’s medlemslande og ekspertpaneler. Der skal udvikles innovative substitutionsprojekter, som sigter på at skabe nye materialer eller produkter, der ikke hindrer affaldsgenanvendelse og samtidig styrker erhvervslivet forretningsmæssigt.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk