DI Mener:

Planlov og miljøregulering

Der skal være plads til vækst og udvikling over hele landet. Omlægningen af planloven fra 2017 styrker erhvervsudvikling, mens den samtidig værner om natur og miljø.

DI ønsker et levende Danmark, hvor der er plads til vækst og udvikling over hele landet. Det blev der skabt bedre rum for med den ændrede planlov fra juni 2017. Den skaber gode forhold for erhvervsudvikling og vækst, samtidig med at der bliver værnet om natur og miljø.

Planlovens funktion er langt hen ad vejen at skabe rammer for, at samfundets aktiviteter kan finde sted samtidig med, at der tages hensyn til naboer, til natur og til erhverv. Lovens sigte er blandt andet at reducere potentielle konflikter på grund af støj, lugt og støv fra virksomheder og infrastruktur.

Planloven har berøring med forskellige samfundsbehov, der udvikler sig over tid. For eksempel har kommuner behov for at tilpasse deres kommuneplaner og deres arealudpegninger, så der er plads til detailhandel, virksomheder, turisme og boliger. Flere virksomheder har blandt andet behov for at producere i større del af døgnet, andre virksomheder har behov for at få leveret varer uden for almindelig arbejdstid for at reducere trafikpresset på vejene. Danske virksomheder er nået rigtig langt med miljøbeskyttelse, og myndigheden har primært behov for at fokusere på de potentielt væsentlige påvirkninger.

Adskillelse af arealer til erhverv og bolig

Kommunerne skal være opmærksomme på at adskille erhvervsarealer med potentielle miljøbelastninger fra boligarealer. I mange byer etableres boligområder i bydele, der tidligere var reserveret alene for erhverv, f.eks. havneområder. Her er det vigtigt, at kommunerne beskytter eksisterende erhvervsaktiviteter i forhold til f.eks. støj- og lugtregulering.

Endelig skal kommunerne have et planlægningsperspektiv, der rækker ud over kommunegrænsen, så aktiviteter og initiativer i nabokommuner indgår i planlægningen. F.eks. er erhvervshavne ofte et aktiv for et større opland.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk