21.08.18 DI Mener Nyheder

DI: Vi skal tiltrække flere højtforbrugende turister

Kronik af direktør Tine Roed, Dansk Industri

Den seneste rapport fra FN's turismeorganisation UNWTO indeholder en interessant problemstilling. På verdensplan vokser antallet af turister kraftigere end den omsætning, som turisterne skaber.

Med andre ord bliver der stadig flere turister, men de bruger i gennemsnit færre penge. Den udvikling ser vi heldigvis ikke så tydeligt herhjemme. Men også i Danmark har vi svært ved at lokke flere penge op af lommerne på turisterne. Siden 2005 er antallet af udenlandske overnatninger steget med ca. 20 pct., og det samme er eksportværdien af de udenlandske turister og forretningsrejsende, når de opholder sig i Danmark.

Udviklingen skyldes, at stadig flere mennesker de seneste år har fået mulighed for at rejse. Det er ikke længere kun den øvre middelklasse, som tager ud og oplever verden. Men vi bør overveje, hvordan vi får mest mulig værdi ud af turisterne.

Flere steder i landet bliver der investeret i vores fælles kultur- og naturarv for at give både danskere og udenlandske gæster en mindeværdig oplevelse. Det sker omkring Vadehavet, hvor Realdania mfl. styrker formidlingen af den helt særegne kultur, natur og bygningsarv, som præger området. Og det sker i København, hvor Designmuseet anlægger en helt ny plads foran selve museet.

Uanset om det er vores historie, vores mad eller vores design, så har vi noget på hylderne, som turisterne er interesserede i. Men vi skal blive endnu bedre til at markedsføre og profilere os.

Der er ingen grund til den traditionelle danske beskedenhed.

Turisterne bliver dog også mere krævende. Derfor skal turisterhvervet hele tiden investere i at udvikle sig og forbedre både service og produkter. Og vi skal i stigende grad skabe oplevelser sammen internt i erhvervet og i samarbejde med kommuner og staten.

Turisterhvervet skaber job, vækst og velfærd i hele landet, men vi skal blive bedre til at tiltrække de højtforbrugende turister. Det bliver en central opgave for de kommende 15-25 destinationsselskaber, som kommunerne i det kommende år skal være med til at etablere som følge af reformen af turismefremmeområdet.

Og flere steder er man allerede godt på vej med at etablere og styrke selskaberne i et tæt offentlig-privat samspil.

De kommende destinationsselskaber skal sammen med turisterhvervet og kommunerne løfte dansk turisme, så gæsterne er villige til at betale mere for deres ophold i Danmark. Og så de har lyst til at komme igen.

På den måde sikrer vi en bæredygtig turisme, som også i fremtiden skaber vækst og velstand i hele landet. 

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl