07.07.20 DI Mener Nyheder

Efteruddannelse målrettet turisme med tilskud på 3.775 kr. pr. uge

I en tid, hvor der kan være udfordringer med besøgstallet og genåbning efter corona, kan det være en god idé at skrue op for kompetenceudviklingen i virksomheden. Her kan du læse om, hvordan I kan bruge AMU-kurser, og hvor en uges efteruddannelsesforløb for en medarbejder giver jer er et tilskud på 3.775 kr. pr. uge.

Hvad koster et kursusforløb?
Deltagerbetalingen er enten 126 kr. eller 188 kr. pr. dag.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, modtager I VEU-godtgørelse for ufaglærte og faglærte medarbejdere. Det er også muligt at modtage godtgørelse for medarbejdere med en videregående uddannelse, der ikke har brugt denne de sidste fem år. VEU-godtgørelsen er på 881 kr. pr. deltager pr. dag.  Der kan endvidere søges om tilskud til befordring, kost og logi afhængig af, hvor kurset foregår.

Mulighed for længere forløb
Der er sammensat to pakker målrettet i turisterhvervet. Forløbene udbydes flere steder i landet.

Kundeservice og kvalitet i oplevelser (læs mere her)

  • Kulturafstemt kommunikation i salg og service på 2 dage (Kode: 47295)
  • Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen på 2 dage (Kode: 46500)
  • Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen  på en 1 dag (Kode: 45389).

Målrettet mersalg til turister (læs mere her)

  • Rådgivning til turister i Danmark – Incoming på 2 dage (Kode: 46496)
  • Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen på 2 dage (Kode: 46497)
  • Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen på 1 dag (Kode:  45389)

Den samlede deltagerbetaling for hver af disse pakker er 630 kr. for alle fem dage. Virksomheden får 4.405 kr. i VEU-godtgørelse for de fem dage, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. I vil efter kurset få udbetalt midlerne .

Du kan kontakte Vibeke Vesterskov Nielsen på tlf.: 65 45 2004 eller mail vvni@tietgen.dk, hvis du vil vide mere om forløbene eller tilmelde dine medarbejdere.

Andre AMU-kurser
Derudover er der AMU-kurser målrettet f.eks. rengøring, hygiejne, sikkerhed, digitalisering og madlavning. På amukurs.dk finde andre AMU-kurser. Hvis du har spørgsmål så kontakt  eVejledning, som træffes på tlf.: 7022 2207 eller på mail voksen@evejledning.dk.

Undervisningen kan afvikles på jeres virksomhed og fordeles over flere uger. Der er på visse kurser mulighed for, at kurset afvikles som fjernundervisning.

Hvis I har et behov for AMU-kursus, som ikke findes, er I velkommen til at kontakte DI.

Hvordan kommer jeg videre?
Du kan findes kurserne på efteruddannelse.dk. Det er også her, du tilmelder medarbejdere direkte på efteruddannelse.dk, og samtidig kan du søge om VEU-godtgørelse. Hvis kurserne ikke er i udbud, kan du kontakte en AMU-udbyder eller tage fat i eVejledning.

Relateret