Vi rådgiver dig

I dybden med feriegarantiordning

Få svar på spørgsmål om, hvem der er dækket af feriegarantiordningen, hvordan feriegodtgørelse udbetales og meget mere.

Hvad er en feriegarantiordning?

Ved feriegarantiordning indestår en arbejdsgiverorganisation for, at feriegodtgørelsen bliver betalt ved konkurs og betalingsstandsning. Feriegarantiordningen er en fravigelse af Ferielovens bestemmelser om brug af feriekonto.

DA Feriegaranti administrerer DI’s feriegarantiordning. Du kan læse mere om administrationen af feriegarantiordningen på Feriegaranti (da.dk)

 

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Det er virksomhedens overenskomst, der afgør, om man er omfattet af en feriegarantiordning. Industriens Overenskomst indeholder fx en feriegarantiordning. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres overenskomst indeholder en feriegarantiordning, er I velkomne til at kontakte DI.

Hvis en virksomheden er omfattet af Industriens Overenskomst og tidligere har brugt Feriekonto og nu ønsker at overgå til brug af feriegarantiordning, skal virksomheden meddele medarbejderne dette forud for overgangen til feriegarantiordning.

Kan feriegarantiordningen også omfatte ikke-overenskomstdækkede medarbejdere?

Ja, men kun hvis virksomheden har andre medarbejdere dækket af en overenskomst med feriegarantiordning. Hvis en virksomhed eksempelvis er dækket af Industriens Overenskomst vil Feriegarantiordningen også kunne omfatte virksomhedens ikke-overenskomstdækkede funktionærer. Det skyldes, at DI i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov har udvidet garantien til at dække samtlige medarbejdere på overenskomstdækkede virksomheder. Hvis virksomheden ønsker at gøre brug af feriegarantiordning for ikke overenskomstdækkede medarbejdere, skal virksomheden meddele de pågældende medarbejdere, at de vil blive omfattet af en feriegarantiordning.

Vær opmærksom på at ferieloven indeholder særlige orienteringsregler for virksomheder, der har virksomhedsoverenskomster. Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, I er omfattet af sådanne regler.

Hvad betyder feriegarantiordningen?

Feriegarantiordningen giver virksomheden den fordel, at den kan beholde feriepengene i virksomheden i stedet for at indbetale til Feriekonto. Udbetaling af feriegodtgørelse sker direkte til medarbejderen, når ferien holdes.

Hvordan beholder man feriepengene i virksomheden?

Feriepengene lægges til side løbende som optjeningen af feriepengene sker. Vi anbefaler, at man kontakter sin revisor for vejledning til den praktiske håndtering af feriemidlerne.

Hvordan og hvornår skal feriegodtgørelse udbetales?

For at kunne udbetale feriepenge til en medarbejder, skal medarbejderen anmode om udbetaling af feriegodtgørelse via Borger.dk, hvorefter Feriepengeinfo videresender anmodningen til jer.

Tidspunktet for hvornår udbetalingen skal ske, fremgår af den relevante overenskomst.

Hvornår skal feriepengene beskattes?

For virksomheder, der anvender feriegarantiordning, skal feriegodtgørelsen først beskattes på ferieafholdelsestidspunktet.

Må man indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto, når man er omfattet af en feriegarantiordning?

På flere overenskomster, bl.a. Industriens Overenskomst, kan virksomheden vælge mellem at beholde feriepengene i virksomheden eller indbetale til FerieKonto. Visse overenskomster kræver dog, at man bruger feriegarantiordningen.

Foreligger et krav om, at feriegarantiordningen skal anvendes, må der ikke indbetales feriegodtgørelse til FerieKonto. Dette vil være i strid med overenskomsten.

Hvad sker der med feriepengene, når en medarbejder fratræder?

Feriepengene skal forblive i virksomheden, selv om en medarbejder fratræder sin stilling. Når I modtager en anmodning om udbetaling fra Feriepengeinfo, kan I med frigørende virkning udbetale feriepengene til den fratrådte medarbejder.

Husk at bede om en engangslevering af bikort, da feriegodtgørelsen kan blive beskattet.

Hvad skal man gøre med uhævede feriemidler?

Feriegodtgørelse som ikke er hævet inden udløbet af den ferieafholdelsesperiode, hvor ferien skulle have været afholdt, skal indbetales til en Feriefond.

På de fleste af DI’s overenskomster f.eks. Industriens Overenskomst skal der indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Enkelte overenskomster har dog deres egen feriefond.

Kontakt DI hvis I er i tvivl om hvilken feriefond jeres overenskomst bruger.

Artikel opdateret den 01.01.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter