Nu skal der fokus på kemisk risikovurdering, oplæring og instruktion af de ansatte.

06.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ændrede formkrav ved arbejde med kemikalier

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger er erstattet af metodefrihed og øget fokus på kemisk risikovurdering og oplæring og instruktion.

Med ophævelse af kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) den 1. juli 2019 har virksomhederne mulighed for at sætte deres eget præg på oplæring og instruktion i arbejdet med farlige stoffer og materialer.

Skal den gamle APB smides væk?

Den oprindelige arbejdspladsbrugsanvisning kan stadig anvendes, men andre metoder til oplæring og instruktion kan også vælges. Virksomheden kan f.eks. tage udgangspunkt i illustrationer eller film og fokusere på arbejdsprocesser frem for de enkelte stoffer.

Samtidig skal risici ved arbejde med farlig kemi indgå i virksomhedens APV som en såkaldt kemisk risikovurdering.

Arbejdstilsynet har beskrevet kravene til den kemiske risikovurdering, oplæring og instruktion mv. i den reviderede udgave af vejledning om arbejde med stoffer og materialer. Vejledningen vil blive fulgt op af brancherettede BFA-vejledninger. 

Læs DI's fagside om emnet

 

Find de nye regler her:

På Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår ændringerne af bekendtgørelserne om; - arbejde med stoffer og materialer, - foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer samt - AT-Vejledning om arbejde med stoffer og materialer.

Ændringer vedr. arbejde med stoffer og materialer Ændringer vedr. foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen Vejledning om arbejde med stoffer og materialer
Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter