ROCKWOOL – Grønt narrativ giver nye forretningsmuligheder i New York

Som en del af DI’s kontor i New York har ROCKWOOL fået muligheden for at positionere virksomhedens miljøvenlige produkter og løsninger overfor relevante beslutningstagere som en del af det kollektive grønne og danske narrativ.

Udfordring: Øge kendskabsgraden til ROCKWOOL og  hvordan virksomheden kan bidrage til grøn omstilling i New York

New York Stat har med forskellige initiativer som ”80 by 50” og ”One NYC”  sat sig i spidsen for den grønne omstilling i USA. Et særligt politisk fokus er at minimere CO2 udslippet i de mere end 1 million bygninger i New York City. Til trods for ROCKWOOL’s internationale størrelse, har det været en udfordring at positionere virksomhedens services som et oplagt middel til at imødekomme den grønne agenda i New York.

Løsning: Partner med DI’s kontor i New York og tage del i en kollektiv grøn platform

DI’s kontor i New York har med sit fokus på cleantech positioneret sig som en grøn platform overfor både den offentlige og private sektor i New York. Som partner til DI’s kontor i New York, har ROCKWOOL fået en unik mulighed for at tage andel i det grønne narrativ og dermed lade relevante beslutningstagere i New York identificere virksomhedens services som et væsentligt led i reduktionen af CO2 udslip fra bygninger, og den grønne omstilling. Særligt den årlige konference, som DI’s kontor i New York organiserer under klimaugen, har fungeret som en unik platform for ROCKWOOL, der kunne benytte scenen til at italesætte virksomhedens grønne agenda overfor mere end 400 deltagere, herunder offentlige og private beslutningstagere, investorer, potentielle samarbejdspartnere og interesserede borgere.

Resultat:  ROCKWOOL fik muligheden for at udbrede sit grønne narrativ

ROCKWOOL har med assistance fra DI’s kontor i New York fået en unik ramme for at brande sine miljøvenlige produkter og løsninger som en del af et kollektivt grønt og dansk narrativ overfor relevante beslutningstagere i New York. Det har givet ROCKWOOL en unik indgangsvinkel og position i forhandlingssammenhæng. 

ROCKWOOL fik en unik mulighed for at positionere sig under det grønne danske narrativ ved den årlige konference under klimaugen 2018, New York.

Om  rockwool

ROCKWOOL koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld. Virksomheden tilbyder et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter, facadeplader, men leverer også produkter til gartnerier og transportsektoren.

ROCKWOOL har  over 10.000 medarbejder globalt og operer i 37 lande med produktion i 14 lande. 

Læs mere om ROCKWOOL på virksomhedens hjemmeside

Det hjalp DI med

  • Organiserer kollektive events der bidrager til at positionere ROCKWOOL som en del af det grønne danske narrativ.
  • Organisere årlig konference under klimaugen i New York og dermed bidrage med en unik platform for ROCKWOOL til at øge kendskabsgraden til virksomheden og hvordan ROCKWOOL’s services bidrager til New Yorks grønne omstilling.
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret indhold