Branchefællesskaber for arbejdsmiljø - BFA

Et branchefællesskab for arbejdsmiljø (BFA) er parternes fælles forum for samarbejde om et godt arbejdsmiljø. De har et mange værktøjer til dig, som arbejder med arbejdsmiljø.

Et branchefællesskab for arbejdsmiljø, BFA, har som hovedopgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. Der er fem BFAer, som dækker flere forskellige brancher hver især.

I hvert BFA er der repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

DI varetager arbejdet for forskellige brancher som Industri, Transport & Engros, Service & Rengøring, Mejerier samt Slagterier. DI er desuden repræsenteret i BFA Handel, Kontor & Finans samt BFA Bygge & Anlæg.

Branchefællesskabets opgaver

Det enkelte BFA skal inden for branchefællesskabets område bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø.

Det enkelte BFA kan iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, herunder aktiviteter, som andre aktører iværksætter.

Aktiviteterne i det enkelte BFA skal bidrage til at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer eller have en målsætning, der ligger inden for de af beskæftigelsesministeren fastsatte prioriteringer.

Målrettet information

På de 5 BFAers hjemmesider kan I finde information og vejledning om arbejdsmiljø, som er relevant for netop jeres arbejdsområder. Måske dækker jeres virksomhed flere brancher?

Find det BFA, der dækker din virksomhed eller branche 

Artikel opdateret den 17.02.22

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Relateret indhold