Øvrige kompetenceudviklingsfonde

En kompetenceudviklingsfond er knyttet til en overenskomst. Den overenskomst, som medarbejderen er omfattet af, definerer således, hvilken kompetenceudviklingsfond der eventuelt kan ansøges i.

Overenskomsten definerer, hvilken kompetenceudviklingsfond der eventuelt kan søges om støtte i. Det er derfor meget vigtigt først at få identificeret, hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af, da betingelserne og mulighederne for støtte typisk vil variere på tværs af overenskomsterne.

Her finder du en ikke udtømmende liste over andre kompetenceudviklingsfonde, som er knyttet til DI's overenskomster:

 • Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF) knyttet til Serviceoverenskomsten mellem DI (SBA) og 3F Privat Service.
 • Kompetenceudviklingsfonden knyttet til Kantineoverenskomsten mellem DI og 3F Privat Service.
 • HTSK-fonden Metal og El knyttet til Metal-Transport Overenskomsten mellem DIO-I (ATL, ATV, AKT, JA og ATD) og Dansk Metal og Overenskomsten for Faglærte mellem DIO-II og Dansk Metal og Dansk El-forbund.
 • Ejendoms- og tilsynsfunktionærernes kompetenceudviklingsfond knyttet til overenskomsten mellem DIO-II (SBA) og Serviceforbundet (ESL).
 • Vaskeribranchens Uddannelsesfond knyttet til overenskomsten mellem DIO-II (ADV) og 3F Transportgruppen
 • Vagt- og Sikkerhedsbranchens Kompetenceudviklingsfond knyttet til overenskomsterne mellem DIO-II og Serviceforbundet (VSL)
 • Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten knyttet til overenskomsten mellem DI (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og NNF, 3F og Serviceforbundet (Danske Mejeristers Fagforening)
 • Mejeribrugets Uddannelsesfond - Funktionærerne knyttet til overenskomsten mellem DI (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat
 • Mejeribrugets Uddannelsesfond - Håndværkeroverenskomsten knyttet til overenskomsten mellem DI (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-forbund
 • Malerfagets Kompetenceudviklingsfond mellem DIO III og Malerforbundet

Ovenstående kompetenceudviklingsfonde kan du finde mere information om på www.pension.dk.

 • Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond (TMKF) knyttet til overenskomsterne mellem DIO-I (TMI) og 3F 
 • Slagteri og Fødevareindustriens Kompetencefond (SFKF) knyttet til overenskomsterne mellem DI og NNF.

Læs mere om TMKF og SFKF på hhv. www.tmkf.dk og www.ikuf.dk.

 • Kompetenceudviklingsfonden mellem DIO lll og HK/Privat og Teknisk Landsforbund 

Læs mere om denne fond på www.selvvalgt.dk. 

Relateret indhold