30.11.21 Vi rådgiver dig Blog

Vi skal bygge på forskellighed (også, når vi arrangerer julefrokost)

Hvilken rolle foretrækker du, når der skal planlægges julefrokost? Det siger rigtig meget om dig. Heldigvis. For vi skal udnytte forskelligheden i teamsamarbejdet.

Anne Birgitte Lindholm
Foto: DI

– Øv, hvorfor er jeg ikke så god til at tænke nyt som Jens? Han er altid så fuld af gode ideer. Og hvorfor er Sofie altid så utrolig hurtig til at gennemføre alt det, som vi andre går og bokser med i månedsvis? Alexander vil bare have taget en beslutning hurtigst muligt, men selv kan jeg bedst lide, at mulighederne ligger åbne indtil sidste øjeblik, for tænk nu, hvis man overså noget undervejs…

Det er forskelligt, hvad vi er gode til, og hvad vi foretrækker. Heldigvis. For det er kernen i teamsamarbejde: At udnytte forskelligheden. Så kommer vi meget længere, end hvis vi alle var ens. Hvad gør dit eget team?

Julefrokosten – et tankeeksperiment 

I bliver stillet en opgave – vi kunne vi jo sige, at dit team skal arrangere årets julefrokost. I er enige om, at der skal ske noget nyt. Og så starter en proces, hvor I alle byder ind, når I kommer til den fase, I hver for sig foretrækker. I skal: 

 • Indsamle information, f.eks. om tidligere julefrokoster eller om særlige hensyn til personer med funktionsnedsættelser eller allergier
 • Lave kreativ brainstorm om temaer, borddækning og underholdning
 • Prøve ideerne af i organisationen for at sikre, at der er nogen, der har lyst til at komme
 • Vurdere de realistiske muligheder, f.eks. de økonomiske, og træffe en beslutning på det grundlag
 • Planlægge, organisere og lave aftaler om hvem, der gør hvad
 • Gå i gang med forberedelserne i praksis
 • Fyre den af under julefrokosten (og rydde op bagefter)
 • Og så efterspillet: Levede det op til forventningerne, holdt budgettet, aftalerne og planerne? Og hvem var det egentlig, der sørgede for, at alle stadig var lige gode venner bagefter, fordi I holdt, hvad I havde lovet hinanden?

Hvilken rolle foretrækker du på julefrokostholdet?

Vores foretrukne roller følger med 

Sjovt nok foretrækker vi ofte de samme roller, når vi arrangerer julefrokost, som når vi foretager os alle mulige andre ting på jobbet og derhjemme. Vores foretrukne roller afhænger nemlig af, hvilken personprofil vi har. Om vi er: 

 • Introverte eller ekstroverte 
 • Detaljeorienterede eller intuitive 
 • Følende eller tænkende 
 • Planlæggende eller mulighedssøgende 

Betegnelserne ovenfor stammer fra Jungiansk Type indeks (JTI), som vi har med i undervisningen på vores lederuddannelser. Det er et fremragende værktøj til at kortlægge individuelle præferencer og til at forstå de roller, der er tilstede i et team – og hvilke, der ikke er til stede.

Ved at arbejde med JTI kan teamet blive bevidst om, hvorfor der i nogle arbejdsfaser kan være en gevaldig trængsel om opgaverne, mens der i andre faser ikke sker noget som helst.

Fordele ved at kende teamets præferencer 

Bevidstheden om hinandens præferencer og foretrukne roller kan gøre teamet langt mere effektivt. Alle kan byde ind på de opgaver, de er bedst til, konflikter kan forstås og bruges konstruktivt, teammedlemmerne kan lære at værdsætte og anvende andres styrker (og ”fylde hullerne ud”, hvor der konstateres svagheder), og herved kan teamet præstere optimalt.

Det vil f.eks. ikke være den bedste brug af ressourcerne at sætte den kreative idémager til at styre regnskaberne, eller at overlade ansvaret for formidling til den detaljeorienterede analytiker. I det gode team ved medlemmerne, hvornår det tjener teamet bedst, at man yder et effektivt bidrag, og hvornår man med fordel kan være mere tilbageholdende.

Ingen kan være perfekte – og dog!

Forestil dig en jobannonce, hvor der søges efter en person, der er fleksibel, kreativ, kontaktskabende, analytisk, struktureret, realistisk, omhyggelig og forstående.

Findes en sådan person? Er det overhovedet muligt at besidde så mange kvaliteter lige godt? Næppe.

Men hvis en række personer med forskellige præferencer og kvaliteter arbejder sammen om et fælles mål, identificerer styrker og svagheder, klarlægger den enkeltes præferencer og teamadfærd og værdsætter hinandens styrker, så kan teamet nærme sig det perfekte.

Ingen er perfekt – men et team kan næsten være det. 

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4522
 • Mobil +45 5218 5929
 • E-mail anbl@di.dk

Relateret indhold