Psykologisk tryghed er en vigtig del af et godt psykisk arbejdsmiljø, og er med til at sikre høj medarbejdertrivsel.

Foto: GettyImages
24.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Psykologisk tryghed højner innovationsevne og medarbejdertrivsel

En virksomhed med en høj grad af psykologisk tryghed har bedre vilkår for at højne innovationsevne, medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, samarbejdsevne og sikre fastholdelse af sine medarbejdere.

- Psykologisk tryghed er en vigtig del af et godt psykisk arbejdsmiljø og er med til at sikre høj medarbejdertrivsel og et godt og effektivt produktionsmiljø, fortæller Thomas Clausen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, når han bliver spurgt, hvorfor psykologisk tryghed bør være et fokuspunkt for virksomhederne. 

Tryghed betyder, at man har tillid til, at andre beskytter én, og at man føler sig sikker og uden for fare. Psykologisk tryghed handler om det samme: at medarbejderne føler sig trygge og uden fare for at opleve negative konsekvenser eller blive hånet for deres holdninger og udtalelser. 

- Det er vigtigt, at medarbejderne kan komme med ideer til forbedringer, eller at de siger til, hvis de laver en fejl. Det kan man, hvis man befinder sig i et arbejdsmiljø med en høj grad af psykologisk tryghed, hvor man ikke bliver udsat for spot og spe, hvis man har lavet en fejl, eller hvis det viser sig, at ens forslag til forbedringer alligevel ikke sad helt i skabet, uddyber Thomas. 

30.05.23Vi rådgiver digNyhed
En faglig voldgift slår fast, at forbund som udgangspunkt ikke kan videreføre lønforhandlinger til behandling i det fagretlige system. Afgørelsen har principiel betydning for flere overenskomstområder.

En virksomhed er det, medarbejderne gør den til. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne trives. Trivsel har en stor betydning for, hvorvidt medarbejderne og virksomheden er succesfuld. Hvis en virksomhed oplever en lav trivsel, kan det have konsekvenser for effektiviteten og for bundlinjen. 

En medarbejder, der trives, er mere produktiv, engageret og har en større arbejdsglæde. Medarbejderen vil også have mindre sygefravær og stress. En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel er afgørende for en effektiv drift. 

Fordele på en arbejdsplads med psykologisk tryghed 

På en arbejdsplads med en høj grad af psykologisk tryghed vil medarbejderne opleve, at de har tillid til, at de kan dele ideer, spørgsmål, bekymringer og fejl, uden at det får negative konsekvenser. Det betyder f.eks., at medarbejderne er komfortable med at få feedback, bede om hjælp, sige deres mening og at tænke og handle innovativt.  

- Hvis man vil styrke samarbejdet, skabe bedre medarbejdertrivsel og styrke fastholdelsen af medarbejderne, kan man med fordel arbejde med at styrke den psykologiske tryghed, siger Thomas og fortsætter: 

-Psykologisk tryghed spiller en klar rolle i, om medarbejderne føler, de kan komme med innovative ideer og bud på, hvordan tingene kan gøres bedre. Det styrker både medarbejdernes samarbejde, men det er også med til at gøre virksomheden bedre. 

Styrk den psykologiske tryghed på jeres arbejdsplads 

Kom og få Thomas Clausens bud på, hvordan I kan styrke den psykologiske tryghed på jeres arbejdsplads på Arbejdsmiljøkonferencen 2023. Det sker den 17. maj på Hindsgavl Slot i Middelfart. 

Jan Lorentzen

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.