Udsuget luft må pr. 1. juli recirkuleres under en række betingelser, der gør det forsvarligt at genanvende den rensede luft uden at sænke det nuværende niveau for beskyttelse.

Foto: Colourbox
27.06.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler tillader recirkulation af udsuget procesventilationsluft

Arbejdstilsynet ændrer pr. 1. juli 2023 reglerne for recirkulation af udsuget procesventilationsluft, som nu tillades.

Bortset fra enkelte undtagelser har det hidtil været forbudt at recirkulere luften fra procesventilation på arbejdspladser. Efter pres fra DI og Dansk Metal ændrer Arbejdstilsynet pr. 1. juli 2023 nu reglerne og tillader i vid udstrækning recirkulation.

Ændringerne sker bl.a., fordi der nu eksisterer tilstrækkelig god filterteknologi, som gør, at recirkulation kan ske sikkert, og virksomhederne får mulighed for at mindske deres energiforbrug ved at genanvende udsuget luft, når luften er renset effektivt.

Udsuget luft må pr. 1. juli recirkuleres under en række betingelser, der gør det forsvarligt at genanvende den rensede luft uden at sænke det nuværende niveau for beskyttelse. Det betyder bl.a., at virksomheden skal kunne dokumentere, at den udsugede luft bliver renset effektivt.

Faste arbejdssteder

På faste arbejdssteder vil det fortsat være forbudt at recirkulere udsuget luft med indhold af f.eks. svejserøg eller kræftfremkaldende gasser og dampe.

I virksomhedens kemiske risikovurdering skal virksomheden vurdere, hvorfor det er forsvarligt at recirkulere den udsugede luft. Virksomhederne skal derfor have et vist kendskab til den udsugede lufts sammensætning for at vurdere, om den udsuget luften renses effektivt.

På faste arbejdssteder må den udsugede luft recirkuleres, når følgende betingelser opfyldes:

  1. Virksomheden skal til stadighed kunne dokumentere, at den udsugede luft renses effektivt.
  2. Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.
  3. Der skal tilføres en passende mængde frisk luft.

Skiftende arbejdssteder

På bygge- og anlæg samt andre skiftende arbejdspladser skal unødig udsættelse for procesudviklet luftforurening også undgås. Hvis luftforureningen er kræftfremkaldende, skal den så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug. Den udsugede luft må kun recirkuleres, når det er forsvarligt, og virksomheden opfylder følgende betingelser:

  1. Virksomheden skal til stadighed kunne dokumentere, at den udsugede luft renses effektivt.
  2. Der skal være tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse i arbejdsområdet.

 De ændrede bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2023.

Læs mere

Læs mere om de betingelser, der skal opfyldes, for at det er forsvarligt at recirkulere på henholdsvis faste arbejdssteder og på bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder, og om hvornår recirkulation ikke er tilladt.

Recirkulation af udsuget luft
Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.