Aftalen om Åben Skole gør det muligt for skoleelever at besøge virksomheder og under sikre forhold at “se med fingrene”.

Foto: Colourbox
18.03.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Skoleelever kan nu prøve kræfter med arbejde i industrien

Ifølge aftalen om Åben Skole er det tilladt for skoleelever at prøve kræfter med fag i industrien, da det betragtes som undervisning og derfor ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven.

Ifølge arbejdsmiljøloven må undervisningspligtige unge ikke arbejde i farlig nærhed af maskiner. Dog må undervisningspligtige unge gerne udføre lettere arbejde i farlig nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig.  

Arbejdsmiljøloven for unge er skabt for at sikre mod tilskadekomst, men de gode hensigter forhindrer samtidig de unge i at afprøve mange fag. 

Det har tidligere været sådan, at en skoleelev på virksomhedsbesøg kun måtte betragte en ansat på virksomheden udføre sit arbejde, f.eks. når en smed skulle svejse. 

Både virksomheder og de unge kan få gavn af, at de unge får en forsmag på mulige karriereveje. Virksomhederne får lov til at vise deres fag frem med henblik på fremtidig rekruttering, og de unge eksponeres for en karrierevej, de måske ellers ikke ville have prøvet. 

Nu er det dog muligt for virksomheden og skolen at aftale, at de unge gerne må prøve selv, jf. aftalen om Åben Skole. Det betyder, at en skoleelev gerne må prøve f.eks. at svejse, når skoleklassen er på virksomhedsbesøg. 

Aftale om Åben Skole

Aftalen om Åben Skole gør det muligt for skoleelever at besøge virksomheder og under sikre forhold at “se med fingrene”. Aftalen tydeliggør, at skoleelever på virksomhedsbesøg ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven, da der er tale om undervisning. Derfor er eleverne omfattet af undervisningsmiljøloven på samme måde, som når de er i skole. 

Åben Skole giver mulighed for en mere praktisk orienteret undervisning, hvor eleverne møder virkeligheden uden for skolen. Det bidrager til elevernes læring, trivsel og udvikling og samtidig fremmer det nysgerrigheden på områder, som har vækket deres interesse. 

Aftalen om Åben Skole har karakter af undervisning, og der er ikke nogen form for ansættelse eller erhvervspraktik. Derfor må eleverne gerne i forbindelse med virksomhedsbesøg løse praktiske øvelser som en del af undervisningen. 

Elevernes lærer har ansvaret for eleverne og bestemmer, hvad eleverne må beskæftiges med i undervisningen. Derfor skal skolen og virksomheden på forhånd aftale, hvilke forholdsregler der skal tages inden virksomhedsbesøget, samt hvilke aktiviteter og øvelser der skal indgå i besøgets program. 

Aftalen om Åben Skole er indgået mellem Arbejdstilsynet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Vejledninger

Åben Skole - virksomhedsbesøget

Download
Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3399
  • Mobil +45 2128 8555
  • E-mail nicn@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.