Foto: Colourbox
15.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny praksis ved forlængelse af arbejdstilladelser

Fra den 1. marts 2020 har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ændret sin praksis ved vurdering af medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår ved ansøgninger om forlængelse af en arbejdstilladelse. Det betyder, at medarbejderens løn og ansættelsesvilkår vil blive genvurderet i sagsbehandlingen.

Løn og arbejdsvilkår vurderes ved forlængelse

Ved ansøgning om arbejdstilladelse efter eksempelvis beløbsordningen eller positivlisten, vurderer SIRI, om  medarbejderens løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Fra den 1. marts 2022 indgår kravet og vurderingen om sædvanlige løn og ansættelsesvilkår også i vurderingen af, om en arbejdstilladelse kan blive forlænget.

Samme principper som ved førstegangansøgninger

Styrelsens vurdering af, om lønnen er sædvanlig, vil ske efter samme principper som ved førstegangsansøgninger. Det betyder, at en udenlandsk medarbejder ikke kan få forlænget sin opholds- og arbejdstilladelse, hvis lønnen ved ansøgningen om forlængelse ligger under eller over sædvanligt niveau.

I praksis vurderer SIRI ved behandlingen af en forlængelsesansøgning, om udlændingens lønniveau, i forhold til den samlede ansættelsesperiode hos arbejdsgiveren og pågældendes eventuelle forudgående anciennitet på området, svarer til en sædvanlig løn efter danske forhold.

Hvis en medarbejder eksempelvis har været ansat hos samme arbejdsgiver i tre år, vil de tre år indgå i den samlede anciennitetsberegning ved behandlingen af forlængelsesansøgningen.

Ved indgivelse af forlængelsesansøgning fra 1. marts 2022 skal virksomheden derfor sikre sig, at udlændingens løn er sædvanlig efter danske forhold.

Søg om forlængelse så i god tid

På grund af den  nye praksis har SIRI varslet forlængede sagsbehandlingstider på forlængelsesansøgninger.

DI anbefaler, at ansøgninger om forlængelse sker så tidligt som muligt. Det er muligt at indgive forlængelsesansøgningen, tre måneder før arbejdstilladelsen udløber.

Se også

Se hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre og om medarbejderens løn er sædvanlig Netstat - DI (danskindustri.dk) 

Se i øvrigt til SIRIs nyhed om den ændrede praksis: https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2022/02/Adjustment-of-SIRI-practice-when-processing-applications-for-extensions-in-the-area-of-work

 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.