Foto: Colourbox
31.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

En enkelt, men fatal fejl var nok til bortvisning

En medarbejder med 29 ½ års anciennitet måtte acceptere at blive bortvist efter en enkelt, men fatal fejl. En faglig voldgift fandt, at fejlen udgjorde en så grov misligholdelse, at bortvisningen var berettiget.

Bortvist efter fatal fejl i kontrol

Medarbejderen havde været ansat i en forarbejdnings- og produktionsvirksomhed i 29,5 år. Medarbejderen var ansat i en kontrolfunktion, hvor hans eneste arbejdsopgave var at kontrollere, om de dyr, der passerede ham på produktionsbåndet, var aflivet.

Videoovervågning viste dog et tilfælde, hvor et dyr ikke var aflivet, og medarbejderen blev bortvist, efter at både tillidsrepræsentanten og medarbejderen havde fået fremlagt videoovervågningen.

Mente, at advarsel var tilstrækkelig

Bortset fra forklaringen om, at han ikke gjorde det med vilje, kunne medarbejderen ikke forklare sin adfærd. Han mente, at bortvisningen var uberettiget, og at heller ikke en opsigelse ville have været sagligt begrundet.

Medarbejderen mente, fordi han ikke tidligere havde fået en skriftlig advarsel, og havde været ansat på virksomheden i 29,5 år, at han i stedet for bortvisningen skulle have haft en skriftlig advarsel for sin fejl.

Medarbejderen nedlagde i sagen påstand om, at virksomheden skulle betale ham 750.000 kr.

Fejl sker

Medarbejderen forklarede under sagen, at fejl sker – særligt når der, som han forklarede, kun var 4-5 sekunder for ham til at foretage sin kontrol. Dertil kom, at han arbejdede på akkord og derfor var under et tidspres. Fejlen var derfor, ifølge medarbejderen, undskyldelig og ikke af en sådan karakter, at den kunne udgøre bortvisningsgrund.

Tidspres ingen undskyldning

Virksomheden afviste, at medarbejderen var under tidspres. Produktionsbåndet var netop stoppet, for at medarbejderen kunne foretage sin kontrol, men han valgte – uden at foretage kontrollen – at starte produktionsbåndet op med det samme.

Virksomheden forklarede også, at den manglende kontrol både havde og kunne få store image- og økonomiske konsekvenser for virksomheden, som følge af medarbejderens fejl.

Virksomheden frifundet

Dommeren lagde ved sin vurdering af bortvisningens berettigelse på den ene side vægt på, at medarbejderen havde 29,5 års anciennitet og aldrig tidligere havde fået en skriftlig advarsel, samt at der var tale om en fejl i et enkeltstående tilfælde.

På den anden side var medarbejderens eneste arbejdsopgave at udføre kontrol, og da virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger advarede medarbejderen om, at han skulle være særligt opmærksom i den pågældende situation, fandt dommeren, at medarbejderen væsentligt havde misligholdt sin ansættelsesmæssige forpligtelse. Bortvisningen var derfor berettiget.

Dommeren tillagde det endvidere betydning, at virksomheden led et væsentligt økonomisk tab, samt at fejlen potentielt væsentligt kunne skade virksomhedens image.

Virksomheden blev derfor frifundet for kravet på 750.000 kr..

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelsen af den 6. januar 2023 i sag nr. FV2022-1050

DI´s råd

Sagen er interessant, fordi den viser, at bortvisning kan være den rette sanktion, selv om medarbejderen har lang anciennitet og ingen forudgående advarsler.

Bortvisning kræver fortsat, at der foreligger en væsentlig misligholdelse fra medarbejderen. Om der kan ske bortvisning, er en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder. DI anbefaler altid at søge juridisk rådgivning, inden der sanktioneres med bortvisning.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.