Foto: Colourbox
24.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke bortvise sin ægtefælle under separation

En medarbejder blev uberettiget bortvist fra sin ægtefælles virksomhed. Københavns Byret og Østre Landsret tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven, fordi hun ikke havde modtaget en ansættelseskontrakt.

Ansat i ægtefællens virksomhed

Sagen omhandlede fastlæggelse af et ansættelsesforholds varighed, samt om hvorvidt en efterfølgende advarsel og bortvisning af medarbejderen var berettiget.

Medarbejderen blev i 2012 ansat som telefonpasser i en virksomhed, som var ejet af hendes ægtefælle. I sit ansættelsesforhold fik medarbejderen ikke udleveret en ansættelseskontrakt.

Modtog først en advarsel, og 5 dage efter en bortvisning

Den 12. august 2020, 10 dage efter at medarbejderen og ejeren af virksomheden havde opnået separationsbevilling, modtog medarbejderen en advarsel for blandt andet ulovlig udeblivelse fra arbejdet for at handle uden for sin stillingsmagt samt for ikke at efterkomme lederens instrukser.

Den 17. august 2020 blev medarbejderen bortvist med begrundelsen, at hun havde videresendt fortrolige e-mails til sin fars og sin egen private e-mailadresse.

København Byret og Østre Landsrets afgørelse

Københavns Byret fandt, at medarbejderen havde været ansat på fuld tid siden 1. marts 2012. Da der ikke forelå nogen ansættelseskontrakt, og da der under sagen havde været tvist mellem parterne om ansættelsesforholdets udstrækning, blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse af byretten for manglende ansættelsesbevis på 20.000 kr.

Byretten fandt endvidere, at der, grundet det høje konfliktniveau som følge af separationen samt medarbejderens handlinger op til modtagelsen af advarslen, var tilstrækkeligt grundlag for en saglig opsigelse.

Der var derimod ikke grundlag for en bortvisning, og medarbejderen havde derfor krav på løn i opsigelsesperioden.

Sagen blev anket til Østre Landsret, som stadfæstede dommen, men nedsatte godtgørelsen for det manglende ansættelsesbevis til 10.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 20. oktober 2022 i sag nr. BS-32019/2021-OLR.

DI`s råd

Kravene til, hvorvidt en bortvisning er berettiget, og om ansættelsesbevisloven er overholdt, er de samme, uanset om medarbejderen og arbejdsgiveren har en privat relation. Desuden bemærker domstolene i dommen, at parternes forklaringer i et vist omfang var præget af, at de i den periode, der var omdrejningspunktet for sagen, lå i separation/skilsmisse. Det høje konfliktniveau imellem parterne, som skyldtes private omstændigheder, havde således ingen indflydelse på domstolenes vurdering af, hvorvidt kravene var opfyldt.

Sagen viser endvidere, at det er vigtigt at få udstedt et ansættelsesbevis, der lever op til kravene, og som bliver udleveret på det rette tidspunkt. I modsat fald kan konsekvensen være betaling af godtgørelse.   

Godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven blev i den konkrete sag i byretten fastsat til 20.000 kr., men blev nedsat kr. 10.000 i Østre Landsret.

Læs mere om krav til ansættelsesbevis og en evt. godtgørelse for manglende overholdelse af reglerne herom på dette link: I dybden med krav til ansættelseskontrakter - DI (danskindustri.dk)

 

DI anbefaler, at I altid kontakter DI, hvis I har spørgsmål om ansættelse af medarbejdere.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.