Foto: Getty Images
31.10.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Godtgørelse til lærling efter grov og sjofel omgangstone

1. april 2023 trådte nye regler om seksuel chikane i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at arbejdsgivere er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Dette lykkedes imidlertid ikke for en håndværkervirksomhed, hvor sprogbrugen var både grov og seksualiseret.

Chikane på arbejdspladsen

En 17-årig kvinde indgik i juni 2021 en uddannelsesaftale med en håndværkervirksomhed. Hun var den eneste kvindelige lærling og håndværker i virksomheden. Efter halvandet års uddannelse sygemeldte lærlingen sig.

På møder med deltagelse af virksomheden og hendes fagforening og på et møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg på skolen forklarede lærlingen, at hun under læretiden var blevet udsat for verbal chikane, herunder verbal seksuel chikane, af flere mandlige kolleger.

Blandt andet oplevede hun at blive tiltalt på en truende, nedværdigende og ydmygende måde, ligesom hun efter sin sygemelding blev vidende om, at hendes kønsdele var blevet tegnet på et stykke papir og efterfølgende uploadet i en Messenger-gruppe, som virksomhedens medarbejdere og virksomhedens indehaver var medlem af. 

Lærlingen var umiddelbart efter sygemeldingen blevet henvist til udredning hos en psykolog, der konstaterede, at kvinden led af depression, alvorlige angstsymptomer og moderate stresssymptomer, der måtte anses for at have udviklet sig i klar tidsmæssig sammenhæng med chikanen på arbejdspladsen.

Lærlingen og virksomheden besluttede på mødet i Det Lokale Uddannelsesudvalg at underskrive en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, selvom lærlingen forinden havde ophævet uddannelsen ensidigt.

Efter mødet i Det Lokale Uddannelsesudvalg indgav lærlingens fagforening en klage til Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af en godtgørelse for seksuel chikane efter ligebehandlingsloven og en godtgørelse for mistet uddannelsesgode efter erhvervsuddannelsesloven.

Uformelt og til tider groft sprog

Virksomhedens ejer og en række medarbejdere bekræftede under sagen, at der generelt var en meget uformel, og til tider grov og sjofel tone mellem medarbejderne. De var dog alle af den opfattelse, at der ikke var onde hensigter forbundet hermed, og at ingen havde til hensigt at overskride nogens grænser.

Virksomheden mente derfor ikke, at lærlingen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn. Det stod i stor kontrast til lærlingens forklaring under sagen og sagens beviser.

Et enigt nævn dømte virksomheden

Tvistighedsnævnet fandt, at virksomheden havde forsømt sin forpligtelse efter ligebehandlingsloven til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet, idet arbejdsgiveren, der var bekendt med den grove og seksualiserede sprogbrug, ikke havde gjort nok eller noget for at stoppe den.  

Nævnet fandt derfor, at lærlingen skulle tilkendes en godtgørelse på 25.000 kr. for seksuel chikane. Nævnet lagde ved fastsættelsen af godtgørelsen vægt på, at chikanen fandt sted inden godtgørelsesniveauet pr. 1. januar 2023 blev hævet med 1/3, at lærlingen kun var 17, henholdsvis 18 år på uddannelsestidspunktet, at der var tale om grov verbal chikane, herunder af seksuel karakter. 

Lærlingen blev derudover tilkendt en godtgørelse for mistet uddannelsesgode, der efter nævnets sædvanlige praksis blev fastsat til 40.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Tvistighedsnævnets kendelse af 25. oktober 2023 i sag nr. 20.2023.

DI’s råd

Kendelsen slår fast, at chikane, herunder seksuel chikane, verbal, som nonverbal, er uacceptabel. Arbejdsgivere skal stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet, og det kan få konsekvenser, herunder i form af betaling af en godtgørelse til den krænkede, hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin forpligtelse. 

Læs også Forebyg seksuel chikane i virksomheden - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Ophævelse af en uddannelsesaftale - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Sexchikane på arbejdspladsen - Rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

DI DOCS - Skabelon til personalepolitik om seksuel chikane - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.