Foto: GettyImages
23.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at give tillidsrepræsentant en advarsel for arbejdsvægring

En faglig voldgift har fastslået, at en virksomhed med rette havde givet en tillidsrepræsentant en skriftlig advarsel, efter at han nægtede at udføre en specifik arbejdsopgave.

Nægtede at udføre tildelt opgave

Medarbejderen, som var tillidsrepræsentant, blev i august 2023 bedt om at påbegynde et specifikt stykke arbejde på en byggeplads i Aalborg.

Arbejdet skulle udføres i et snævert skunkrum, og medarbejderen betegnede det som "besværligt”. Medarbejderen valgte derfor ikke at udføre den konkrete opgave, men i stedet at udføre andre opgaver.

Det konkrete arbejde skulle udføres i akkord, og der var ikke enighed mellem medarbejderen og virksomheden om akkordprisen, idet medarbejderen krævede en højere akkord for at udføre arbejdet.

Undervejs tilkendegav medarbejderen pludseligt, at arbejdet ikke kunne udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, og at det ville medføre en umiddelbar og alvorlig fare for hans sikkerhed og sundhed.

Virksomheden afviste dette, da arbejdet var i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven, og at arbejdsvægring kun var begrundet i et ønske om en højere pris.

Fik en skriftlig advarsel

Over en uges tid fik medarbejderen flere gange besked på at gå i gang med det tildelte arbejde, men det ignorerede han.

Som konsekvens gav virksomheden medarbejderen en skriftlig advarsel med beskeden om, at den manglende udførelse af arbejdet blev betragtet som arbejdsvægring, og at arbejdet straks skulle udføres.

Advarslen var berettiget

Efter at have hørt forklaringer fra forskellige parter, herunder medarbejderen selv og flere repræsentanter fra virksomheden, fastslog dommeren, at medarbejderen ikke havde nogen gyldig grund til ikke at udføre det pålagte arbejde.

Dommeren tilkendegav også, at en manglende enighed om en akkordpris for et stykke arbejde ikke giver en medarbejder ret til at nægte at udføre det pålagte arbejde.

Det blev derfor afgjort, at den skriftlige advarsel var fuldt ud berettiget.

DI førte sagen for virksomheden

Nyheden er baseret på kendelse af 21. marts 2024 i faglig voldgift i FV2023-1284.

DI's råd

Sagen understreger, at en medarbejder er forpligtet til at udføre det arbejde, som arbejdsgiveren anviser.

En medarbejder kan dog med rette nægte at udføre arbejde under forhold, som vil medføre en umiddelbar og alvorlig fare for sikkerhed og sundhed. I tilfælde af tvivl bør virksomheder kontakte DI for rådgivning.

Læs mere om Advarsel til medarbejder - DI - Dansk Industri - DI

Læs mere om Tillidsrepræsentanter - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.