Foto: Colourbox
23.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen godtgørelse, når medarbejderen selv ophæver sin ansættelse

Østre Landsret har slået fast, at en funktionær, der ophævede sin ansættelse på grund af arbejdsgiverens manglende lønudbetaling, ikke havde ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

Sagde stilling op efter manglende lønudbetaling

En sekretær, som var ansat hos et rådgivende ingeniørfirma, blev sygemeldt i juli 2018. Efterfølgende opstod der uenigheder mellem sekretæren og virksomheden om lønudbetalinger under sygdom og mulig modregning i forbindelse med for meget udbetalte beløb vedrørende løn og tantieme.

På trods af skriftlig dialog om disse tvistepunkter udbetalte virksomheden ikke sekretærens løn for august 2018, og som følge heraf ophævede sekretæren 14. september 2018 sin stilling.

Krævede godtgørelse for usaglig opsigelse

Sekretærens forbund krævede efterfølgende godtgørelse på 99.000 kr. efter funktionærlovens § 2 b, som omhandler usaglig opsigelse.

Lønmodtagernes Garantifond, der sikrer lønmodtageres krav ved arbejdsgiverens konkurs, afviste at udbetale godtgørelsen. Ifølge Garantifonden var der ikke ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, da funktionæren selv havde ophævet ansættelsesforholdet.

Afgørelsen fra Østre Landsret

Østre Landsret fandt, at funktionærens ophævelse af ansættelsesforholdet ikke kunne sidestilles med en usaglig opsigelse. Derudover anså retten det ikke for godtgjort, at virksomhedens misligholdelse med manglende lønudbetaling var begrundet i et ønske om at få funktionæren til selv at sige op.

På grundlag af disse forhold konkluderede retten, at sekretæren ikke havde ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 19. marts 2024 i sag nr. BS-28125/2022-OLR.

DI's råd

Sagen viser, at en medarbejder, der selv ophæver ansættelsesforholdet, ikke er berettiget til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b. Virksomheder bør derfor sikre, at de har en god forståelse af funktionærlovens bestemmelser og korrekt anvender dem i praksis.

Kontakt gerne DI for rådgivning ved tvivl.

Læs mere om Fratrædelsesgodtgørelse - Rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.