Foto: Colourbox
05.09.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale om pension til lærlinge og elever inden for byggeri

DI og 3F Byggegruppen har aftalt, at lærlinge og elever inden for byggeriet har ret til fuld pension fra den 1. januar 2023.

Lovgivning på plads

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev det aftalt, at der afregnes pension til elever og lærlinge mellem 18 og 20 år. Dog med reducerede satser. Samtidig blev det aftalt, at lærlingene og eleverne skulle have fuld pension, hvis Folketinget besluttede at give refusion for pensionen via AUB-ordningen.

Læs også Ny aftale om pension til lærlinge og elever - DI (danskindustri.dk)

Formålet med aftalen var at sikre, at lærlinge og elever bliver omfattet af den almindelige pensionsordning på et tidligere tidspunkt, og dermed sikres bedre vilkår ved pensionering. Samtidig var det en forudsætning, at Folketinget gav adgang til refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag til lærlingen/eleven under skoleophold.

Den lovgivning er nu på plads, og derfor har DI og 3F Byggegruppen udmøntet den aftale, der blev indgået i 2020.

Gælder fra 1. januar 2023

Aftalen gælder for lærlinge omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten og Industrioverenskomsten.

Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2023, da Folketinget har valgt at give refusionen tilbagevirkende kraft. Der skal derfor efterbetales af pension, så lærlinge og elever fra den 1. januar får indbetalt samme pensionsprocent som lærlinge over 20 år og øvrige medarbejdere på overenskomsterne.

Efterbetaling af arbejdsgiverbidraget

DI og 3F Byggegruppen har aftalt, at PensionDanmark beregner differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger:

  • 8 pct. for perioden 1. januar 2023 - 31. maj 2023
  • 10 pct. for perioden 1. juni - 30. september 2023

Differencen vil blive periodiseret pr. lærling i den opgørelse, som virksomhederne modtager fra PensionDanmark, og som tager udgangspunkt i virksomhedernes egen indberetning.

PensionDanmark trækker udgiften til lærlingeforsikring tegnet i PensionDanmark fra, inden beløbet opgøres.

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke skal betale lærlingeforsikring til elever, der får 12 pct. i pension.

Værdien af efterreguleringen skal indbetales senest 10. december 2023 som et særskilt beløb sammen med det ordinære pensionsbidrag.

Alternativ

Som alternativ kan virksomheder indbetale det af PensionDanmark opgjorte beløb, som også tager hensyn til modregning af forsikringsudgiften. Beløbet skal indbetales til den særlige lønopsparing.

Virksomheder, der ønsker at gøre brug af den alternative ordning, skal meddele dette til deres lærlinge. Det øremærkede beløb til pension skal senest ultimo 2023 være indbetalt til PensionDanmark.

Vær opmærksom på, at virksomheder, der benytter den alternative metode, mister muligheden for at opnå AUB-refusion. Virksomheder, der overvejer, hvilken metode de ønsker at benytte, skal huske, at de kun kan søge AUB-refusion for skoleperioder.

Læs mere på DI | Få styr på reglerne om pension og forsikringer til lærlinge og elever - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.