Foto: Colourbox
30.06.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale om pension til lærlinge og elever

Folketinget har nu besluttet, at der kan ydes refusion for udgiften til lærlinge-/elevpension med virkning fra den 1. januar 2023. På den baggrund har DI og CO-industri aftalt, at lærlinge og elever har ret til fuld pension fra den 1. januar 2023.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev det aftalt, at der afregnes pension til elever og lærlinge mellem 18 og 20 år. Dog med reducerede satser. Samtidig blev det aftalt, at lærlingene og eleverne skulle have fuld pension, hvis Folketinget besluttede at give refusion for pensionen via AUB-ordningen.

Formålet med parternes aftale var at sikre, at lærlinge og elever bliver omfattet af den almindelige pensionsordning på et tidligere tidspunkt, og dermed sikres bedre vilkår ved pensionering. Samtidig var det en forudsætning, at Folketinget gav adgang til refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag til lærlingen/eleven under skoleophold.

Den lovgivning er nu på plads, og derfor har DI og CO-Industri udmøntet den aftale, der blev indgået i 2020.

Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2023, da Folketinget har valgt at give refusionen tilbagevirkende kraft. Der skal derfor efterbetales af pension, så lærlinge og elever fra den  1. januar får indbetalt samme pensionsprocent som lærlinge over 20 år og øvrige medarbejdere på overenskomsterne.

Der skal kun ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget

Det er aftalt, at der alene skal ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget.

  • Fra 1. januar 2023 til 31. maj 2023 skal der ske en efterbetaling på 4 procent, op til et arbejdsgiverbidrag på 8 procent.
  • Fra 1. juni 2023 til 31. august 2023 skal der ske en efterbetaling på 6 procent, op til et arbejdsgiverbidrag på 10 procent.

Lærlingene indtræder derefter i den almindelige pensionsordning, herunder i pensionsordningens forsikringselementer, pr. 1. september 2023.

Der kan ske modregning for udgiften til lærlinge-/ elevforsikring

I perioden fra 1. januar 2023 har lærlinge og elever været omfattet af den særlige lærlingepension ved siden af det hidtidige pensionsbidrag.

Da arbejdsgiver ikke både skal betale bidraget til den særlige lærlingeforsikring og til den almindelige pensionsordning, er det aftalt, at arbejdsgiver har adgang til at modregne udgiften til lærlinge pension fra den 1. januar 2023 til den 1. september 2023, eller indtil arbejdsgiver kan frigøre sig fra lærlingeforsikringen, i efterbetalingen af pension eller i lærlingen/elevens løn i perioden fra 1. oktober til 1. december 2023. 

Alternativ til beregning af efterbetaling

Som alternativ til en beregning og indbetaling af det faktiske efterbetalingsbeløb har den enkelte arbejdsgiver mulighed for at indbetale et standardbeløb aftalt mellem organisationerne, som også tager hensyn til modregning af forsikringsudgiften. Det er en forudsætning at lærlingen/eleven ikke kræver en beregning af det faktiske efterbetalingsbeløb.

Beløbet er for elever og lærlinge under Industriens Funktionæroverenskomst og Lærlingebestemmelserne under Industriens Overenskomst beregnet til 6.100 kr. for elever og 6730 kr. for lærlinge. Beløbet indbetales til pension via Fritvalg Lønkontoen.

Læs mere på DI | Få styr på reglerne om pension og forsikringer til lærlinge og elever - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.