Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen indeholder regler for, hvordan virksomhed og medarbejdere gensidigt informerer om arbejdsforhold. Samarbejdsaftalen omfatter alle DI's medlemmer, men ikke erhvervsmedlemmer eller erhvervsmedlemmer basis. De er i stedet omfattet af lov om information og høring.

Der er på det danske arbejdsmarked en lang tradition for et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere – et samarbejde kendetegnet ved en lav magtdistance og en stor involvering af medarbejderne i arbejdet med at udvikle virksomhedernes konkurrencekraft og rammerne for trivsel og arbejdstilfredshed.

På DA og LO’s (nu FH) område er dette samarbejde formaliseret og reguleret af Samarbejdsaftalen, oprindeligt indgået i 1947 og senest revideret i 2006.

Overordnede rammer for samarbejde

Samarbejdsaftalen sætter de overordnede rammer for samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne.

Målene er derfor gennem et systematisk samarbejde mellem ledelse og ansatte at:

 • sikre virksomhedernes fortsatte konkurrenceevne
 • sikre medarbejdernes arbejdstilfredshed, trivsel og tryghed
 • fremme ledelsens og de ansattes fælles interesser
 • bidrage til at forebygge spændinger og eskalering af reelle konflikter mellem parterne på arbejdspladsen.

Målene kan realiseres gennem samarbejde om:

 • udvikling og effektivisering af virksomhederne
 • anvendelse og udnyttelse af ny teknologi
 • fokus på globaliseringens muligheder
 • uddannelse
 • kompetenceudvikling 
 • medarbejdertrivsel.

Involvering og samarbejde

Det daglige samarbejde skal bygge på information og dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Det er ledelsens ret og pligt at træffe endelige beslutninger, og grundlaget for et godt samarbejde er motiverende ledelsesformer og en aktiv medvirken fra medarbejderne og deres repræsentanter i udviklingen.

Dette opnås ved at:

 • inddrage flest mulige medarbejdere  i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige arbejde
 • decentralisere og delegere ansvar
 • give information til medarbejderne på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

Samarbejdsudvalg i større virksomheder

I større virksomheder er der typisk flere ledelseslag og funktionsopdelte afdelinger, hvilket stiller større krav til koordinering af samarbejdet. I virksomheder, der beskæftiger 35 ansatte og derover, skal der oprettes et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for medarbejderne, hvis en af parterne ønsker det.

TekSam

Teknologi og samarbejdsudvalget (TekSam) er et samarbejdsorgan for DI og CO-industri samt NNF (fremgår af fællesbestemmelserne i IO). Læs mere om samarbejdet på  TekSam's hjemmeside eller i samarbejdsaftalen her.

Publikationer

Samarbejdsaftalen

Hent
For medlemmer

I dybden med samarbejdsaftalen

Få svar på, hvordan samarbejdsudvalget sammensættes, hvilke medarbejdere der kan vælges, om virksomheden kan gøre indsigelser og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.22

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter