Analyser

Ejerledede og familieejede virksomheder holder gang i lokalsamfundet

Den helt fremherskende ejerform i det danske erhvervsliv er ejerledede og familieejede virksomheder. De står for mere end otte ud af ti virksomheder i Danmark. Samtidig støtter mere end syv ud af ti lokale projekter og indsatser.

Dansk Industri har lavet en undersøgelse blandt næsten 8.000 virksomheder. Den viser, at mere end otte ud af ti virksomheder enten er ejerledede eller familieejede. Det er således den klart mest fremtrædende ejerform i det danske virksomhedslandskab. En analyse fra Center for virksomhedsledelse fra 2015 viser tilsvarende, at mere end 80 pct. af virksomheder med en kontrollerende ejer er ejerledet.1

Anm.: n=7989
Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Samtidig med at ejerledede og familieejede virksomheder er den mest hyppige ejerform i Danmark, så støtter denne type virksomheder oftere end andre virksomhedstyper lokale projekter og indsatser. 72 pct. af de ejerledede og familieejede virksomheder støtter lokalt, mens det ”blot” er godt 62 pct. for andre virksomhedsformer. Der er således en forskel på ti procentpoint. De ejerledede og familieejede virksomheder er dermed med til at holde gang i de mindre lokalsamfund.

Anm.: Der er set bort fra dem, som ikke har svaret. Svarene "Nej, jeg støtter ikke lokalt" og "Ved ikke" er defineret som dem, der ikke støtter. n=7949.
Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Den type projekter, der oftest får støtte, er forenings- og kulturlivet samt sociale projekter i lokalområdet. 63 pct. af de ejerledede og familieejede virksomheder støtter denne type projekter, mens det er 45 pct. for andre ejerformer. Det er derfor denne type virksomheder, der i høj grad bidrager til det lokale kulturliv.

Virksomheder med andre ejerformer støtter dog oftere indsatser for bedre natur, uddannelses- og forskningsrettede initiativer og andre indsatser. Men samlet set støtter ejerledede og familieejede virksomheder oftere lokalt.

Anm.: Der er set bort fra dem, som ikke har svaret. n=7949.
Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Når man ser hen over landkortet, er der forskelle på, hvor i landet at man oftere end andre steder finder virksomheder, der enten er ejerledede eller familieejede. I kommuner langt fra større byer er det mere end 86 pct., mens det i større bykommuner er knap 81 pct. Der er således en forskel på mere end fem procentpoint mellem land og by.

Anm.: n=7989
Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Det lokale liv er en del af mange virksomheders DNA. Det gælder i særdeleshed for ejerledede og familieejede virksomheder, som jo netop oftere støtter lokale projekter og findes i landkommunerne. Og virksomhederne er glade for at være hvor de er. To ud af tre ejerledede og familieejede virksomheder ville placere deres virksomhed samme sted, hvis de som et tænkt eksempel kunne placere virksomheden på ny. Det vidner om, at den lokale forankring er stor. Og især for ejerledede og familieejede virksomheder.

Anm.: Der er alene vist dem, som har svaret, at de vil blive hvor de er. Der er set bort fra dem, der ikke har svaret. n=7953.
Kilde: Lokalt Erhvervsvenlighed 2023

Kort om Lokal Erhvervsvenlighed

Lokal Erhvervsvenlighed er en landsdækkende undersøgelse, der evaluerer og sammenligner erhvervsvenligheden i landets kommuner. Vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, der er foretaget fra marts til juni 2023, samt en række statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen.

Det er 14. år i træk, at DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. I årets tilfredshedsundersøgelse har 7.989 virksomheder deltaget fra 95 kommuner inden for DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

Undersøgelsen suppleres hvert år med en række ekstraspørgsmål til de deltagende virksomheder. Denne analyse bygger på tre af disse ekstraspørgsmål, nemlig:

  • Hvilken af nedenstående kategorier mener du bedst (i overvejende grad) karakteriserer din virksomheds ejerform?
  • Støtter din virksomhed projekter og indsatser i lokalområdet?
  • Hvis du (som et tænkt eksempel) havde mulighed for frit at vælge placeringen af din virksomhed uden at ændre form og størrelse, hvor ville du så placere virksomheden?

Medmindre andet er angivet, vægter alle virksomheder lige i analysen.


 

Noter

  1. Center for Ejerledede Virksomheder: ”Ejerledelse i Danmark - Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse”

Relateret indhold