Analyser

Stigende velstand øger dansk interesse for Sydkorea

Dansk eksport til Sydkorea har i mange år svinget omkring 10 milliarder kroner om året. I de seneste tre år er eksporten til Sydkorea steget til over 15 milliarder kroner om året. Danske investeringer i Sydkorea stiger fra et lavt niveau. Sydkorea har et stigende velstandsniveau, som nu er på niveau med Spanien og Italien.

Eksporten til Sydkorea er stigende men præget af store udsving. I perioden fra 2010 til 2018 lå eksporten til Sydkorea på 9-11 milliarder kroner om året, men i de seneste tre år har eksporten ligget på over 15 milliarder kroner om året.

Søtransporten var med til at trække eksporten op på et ekstraordinært højt niveau i 2022. Eksporten er faldet lidt tilbage igen i 2023.

Eksporten af søtransport til Sydkorea voksede med ti milliarder kroner fra 2020 til 2022. Stigende fragtrater har været medvirkende til at øge eksporten i løbende priser. Eksporten af søtransport til Sydkorea er steget væsentligt hurtigere end til resten af verden i perioden fra 2020 til 2022, hvilket klart vidner om at fremgangen skyldes mere end blot priseffekter. Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om tjenesteeksporten til Sydkorea for 2023 endnu.

Vareeksporten til Sydkorea er blevet fordoblet siden 2011. I samme periode er eksporten til hele verden steget med knap 60 procent. Den højere vækst i vareeksporten til Sydkorea skal ses i lyset af den brede frihandelsaftale mellem Sydkorea og EU, som blev indgået i 2011.

Kilde: Danmarks Statistik

Importen fra Sydkorea er mere svingende end eksporten, hvilket skyldes store enkeltordrer af skibe og fly, som fylder meget i det samlede billede. De sidste par års stigning i vareimporten kommer især fra olie samt jern og stål.

Kilde: Danmarks Statistik

Overskud på handlen med Sydkorea

Samlet set har handelsbalancen med Sydkorea været positiv i de fleste år siden 2007. 2022 bød på det største overskud på handlen med Sydkorea, men overskuddet blev cirka halveret i 2023.

Kilde: Danmarks Statistik

De seneste år har Danmark haft overskud på handlen med både tjenester og varer. Søtransport fylder mest på både import- og eksportsiden. Vareeksporten til Sydkorea består især af maskiner, medicin, fødevarer og kemi. Vareimporten fra Sydkorea udgøres især af maskiner, transportmidler (personbiler og fragtskibe) samt jern og stål.

Anm.: Der foreligger pt. ikke detaljerede tal for tjenestehandlen med Sydkorea i 2023.

Kilde: Danmarks Statistik

I 2022 havde Danmark et overskud på handlen med Sydkorea på lidt over 14 milliarder kroner. Overskuddet på handlen med Sydkorea er blevet godt halveret i 2023 som følge af lavere fragtrater og øget vareimport fra Sydkorea.

Vækstudsigter for Sydkorea

Sydkorea har lidt over 50 millioner indbyggere, som har oplevet en høj økonomisk vækst over de seneste årtier. Siden starten af årtusindeskiftet er Sydkoreas BNP vokset med lidt over 125 procent, mens det i Danmark og EU er vokset ca. 37 procent. Det er især i perioden frem til 2015, at Sydkorea havde en markant højere vækst end Europa.

Siden årtusindeskiftet har sydkoreanerne således oplevet en kraftig stigning i deres velstandsniveau. I 2000 havde den gennemsnitlige sydkoreaner et velstandsniveau på 50 procent af en gennemsnitlig dansker (korrigeret for købekraft), men dette er steget til godt 75 procent i 2023. Sammenlignet alene på befolkningsstørrelse og velstandsniveau minder Sydkorea i størrelse meget om Italien og Spanien.

Kilde: Macrobond

Frem mod 2030 forventes Sydkorea at opnå højere vækst end vores traditionelle eksportmarkeder i USA og Europa. Sydkoreas økonomi vil også vokse hurtigere end i Japan, men væksten er dog lavere end i flertallet af de asiatiske økonomier.

Kilde: Oxford Economics og DI-beregninger

Prognoserne for 2024 og 2025 peger især på en øget investeringsaktivitet i Sydkorea. Investeringerne skønnes at vokse med 3-4 procent om året, mens forbruget vil vokse lidt langsommere end den samlede økonomiske aktivitet i 2024 og 2025. Både privatforbruget og investeringerne udgør en større del af Sydkoreas økonomi end i Danmark.

Kilde: Oxford Economics, Januar 2024

Danske investeringer i Sydkorea

Der er stigende interesse fra danske virksomheder for at investere i Sydkorea, og især de sidste par år er investeringerne intensiveret. På bare 3 år voksede investeringerne fra knap 2 mia. kr. til knap 6 mia. kr. Den stigende interesse for Sydkorea kommer især fra branchen erhvervsservice, men kan også tilskrives finansierings- og industrivirksomheder. Bare inden for erhvervsservice steg investeringerne med over 2 mia. kr.

Kilde: Nationalbanken

Danske virksomheders interesse for at investere i Sydkorea stiger dog fra et lavt niveau. Investeringerne i Sydkorea udgør fortsat under ½ procent af de samlede danske investeringer i udlandet. Danske virksomheder har 59 datterselskaber i Sydkorea, som tilsammen har lidt over 3.200 ansatte. Antallet af datterselskaber og ansatte i Sydkorea er fordoblet siden 2007.

Der er meget beskeden interesse fra Sydkorea for at investere i Danmark. De sydkoreanske investeringer i Danmark er stort set ikke-eksisterende.

Relateret indhold