Netværk

HR-jurister

Har du det personalejuridiske ansvar i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Så kom til DI's netværk for HR-jurister, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for det personalejuridiske i en virksomhed står du ofte alene og skal holde dig ajour med de nye EU-regler, OK2023 og gældende personalejuridiske love, samtidig med at du løbende skal udvikle dine faglige kompetencer.

I Dansk Industri tilbyder vi nu et fortroligt forum, hvor deltagerne sammen kan imødegå udfordringer og løse problemer igennem erfaringsudveksling på et højt fagligt niveau.

Hvert netværksmøde giver 5 lektioner resulterende i 20 ECST point for hele sæsonen. Når du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioner årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejder vi med aktuelle trends og tendenser. Vi sørger for erfaringsudveksling og et højt fagligt niveau. 

Temaerne varierer og fastsættes i samarbejde mellem medlemmer og netværksleder. Herudover vil konkrete cases fra hverdagen også blive diskuteret.

  • Resultater af overenskomstforhandlinger

  • Afgørelser fra Arbejdsretten

  • Afgørelser fra Afskedigelsesnævnet

  • Nyt om domme

  • Nye faglige voldgifter

  • Juridisk oplæg - hver gang

Sådan foregår det

Der afholdes 4 møder årligt, og alle møderne afholdes i Industriens Hus i København fra kl. 09.00-16.00.

Mød facilitatoren

Mød facilitatoren