Netværk

Projektledere (Innovation)

Arbejder du med projektledelse, visuel ledelse, innovationsledelse og/eller procesledelse i udviklingsarbejdet i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for projektledere inden for innovation, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine projekter i centrum.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som projektleder i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:

 • VR, AR, AI, Big Data m.v.
 • Projektplanlægning af projekter 
 • Risikostyring 
 • Projektportefølje 
 • TRL og teknologi roadmap 
 • Ressourcestyring 
 • Templates til Visuel Ledelsestavler
 • Overordnede dagsordner
  - Bæredygtighed
  - Grøn omstilling
  - SDG
  - Klima

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab inden for innovation. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket, eller hos udvalgte centre for innovation. Mødedatoerne bliver planlagt i god tid i forvejen, og møderne foregår typisk i tidsrummet 12.00 til 17.45. Møderne afsluttes med en middag på en restaurant i nærheden af værtsvirksomheden.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for projektledere har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Vestdanmark
 • Østdanmark

Mød facilitatoren for Vestdanmark

Nicolas Boalth

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2128 7379
 • Direkte: +45 3377 3889
 • E-mail: nibo@di.dk

Mød facilitatoren for Østdanmark

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 5136 3166
 • Direkte: +45 3377 3868
 • E-mail: haml@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering