Online kursus

Arbejdstidsplanlægning – Skiftehold – IO (Online)

Mange danske virksomheder kan gennem brug af reglerne for skiftehold opnå større fleksibilitet, færre omkostninger og nemmere planlægning. Du får værktøjerne til at bruge overenskomstens regler mere effektivt.

På kurset går vi i dybden med Industriens Overenskomsts skifteholdsregler . Du får metoder og værktøjer til at tilpasse jeres nuværende planlægningsmetoder, så I kan opnå en større fleksibilitet og en drift der er bedre tilpasset virksomhedens behov.

Du får en solid indføring i, hvornår virksomheder kan anvende skiftehold, hvilke forudsætninger der skal være, hvordan det skal planlægges, og hvilke krav og regler der gælder for planlægning og aflønning samt på hvilke områder, hvor virksomheden med fordel kan indgå lokalaftaler.

Du får overblik over de regler, der er for hviletid og fridøgn i arbejdsmiljølovgivningen. Endelig går vi i dybden med hvordan planlægning af skifteholdsarbejde kan gribes an i praksis, herunder hvilke værktøjer og metoder du kan anvende.

Forløbets opbygning

Som en del af kurset gennemgår vi DI og CO-industris skifteholdsprogram, hvordan værktøjet fungerer, muligheder og begrænsninger, samt konkret skifteholdsplanlægning i værktøjet. Du skal derfor medbringe din egen pc, da der vil være mulighed for selv at arbejde med værktøjet og eventuelt få sparring til egne konkrete planer.

På kurset gennemgår vi

Modul 1 og 2 – Loven og overenskomstens rammer og regler

 • Hviletid
 • 48 timers reglen
 • Tilrettelæggelse af skiftehold
 • Placering af arbejdstid
 • Betaling
 • Overarbejde
 • Ændring af arbejdstid
 • Helligdage
 • Mm.

Modul 3 - praktisk håndtering af skifteholdsplaner

 • Planlægning og optimering af skiftehold
 • § 8, stk. 7 – aftaler
 • Brug af skifteholdsprogrammet

Det lærer du

Undervejs vil du blive introduceret til en række værktøjer, som du kan bruge efter kurset og som kan hjælpe dig til at planlægge arbejdstiden på en endnu bedre måde.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens skifteholdsarbejde i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

Online undervisning

Dette online-forløb foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du får tilsendt via en outlook indkaldelse. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du skal tilslutte dit webkamera. Sørg for, at du kan logge på Microsoft Teams inden, modulet starter.