Kursus

Arbejdstidsplanlægning Træ- og Møbeloverenskomsten

Med en effektiv arbejdstidsplanlægning kan du løfte virksomhedens bundlinje og sikre smart og effektiv brug af arbejdskraften.

Vil du blive endnu bedre til at planlægge arbejdet på en måde, så din virksomhed ikke betaler for meget for arbejdet? Vil du blive endnu bedre til at sikre, at din virksomhed planlægger arbejdstiden så smart og fleksibelt som muligt? Har du styr på alle de muligheder du og virksomheden har for at tilrettelægge arbejdet og kan du evt opnå større fleksibilitet via overenskomstens regler eller lokalaftaler?

Kurset giver dig overblik over de særlige fleksible regler og arbejdsmodeller, der er i Træ- og møbeloverenskomsten. Du finder ud af, hvordan du bedst muligt kan anvende overenskomstens regler for planlægning og betaling af arbejdstiden, og hvornår der kan være behov for at indgå lokalaftaler.

Forløbets opbygning

Vi gennemgår de forskellige måder og muligheder, der er for at optimere driften og bundlinjen gennem arbejdstidsplanlægning. Du bliver helt skarp på, hvordan de enkelte arbejdstidsmodeller kan anvendes og hvilke fordele og ulemper der er ved de de forskellige modeller, herunder hvordan arbejdstiden skal varsles og aflønnes. Endelig får du et indblik i den del af arbejdsmiljølovgivningen, der omhandler hviletidsbestemmelserne, og som vil påvirke planlægningen af arbejdstiden.

På kurset gennemgår vi:

  • Den normale arbejdstid
  • Varierende ugentlig arbejdstid
  • Weekendarbejde
  • Deltid
  • Flextid
  • Overarbejde
  • Forskudt arbejdstid
  • Skifteholdsarbejde
  • Fravigelse af overenskomsten
  • Mm.

Det lærer du

Undervejs vil du blive introduceret til en række værktøjer, som du kan bruge efter kurset og som kan hjælpe dig til at planlægge arbejdstiden på en endnu bedre måde.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens arbejdstid i en virksomhed, der er omfattet af Træ- og møbeloverenskomsten. Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.