Online kursus

Håndtering af svære sygeforløb

Mange medarbejdere er syge i løbet af deres arbejdsliv. På dette kursus får du en proces– og værktøjskasse til at kunne hjælpe medarbejderen tilbage, samtidigt med at du undgår de mange faldgruber, som kan koste både tid og penge for virksomheden. Vi gennemgår virksomhedens forpligtelser i forbindelse med svære sygeforløb, herunder reglerne om forskelsbehandling på grund af handicap.

Handicap i forbindelse med sygefravær har været genstand for mystik siden 2005, hvor reglerne blev indført. Det er vigtigt, at alle i HR og ledelsen forstår, hvordan de griber forløb an, når en medarbejder er syg i længere tid.

Kursets opbygning

Omdrejningspunktet for dette kursus er at kunne håndtere svære sygeforløb, herunder de forløb, hvor virksomheden skal tilpasse arbejdet efter forskelsbehandlingslovens regler.

Du får kendskab til den relevante lovgivning på området samt en proces- og værktøjskasse for, hvordan du konkret kan håndtere sygefraværsforløb. Vi kommer ind på, hvordan et godt og ordentlig forløb kan se ud. Og vi gennemgår rammerne for ansættelse og opsigelse af syge medarbejdere, herunder medarbejdere der anses for handicappede i henhold til forskelsbehandlingsloven.

På kurset vil vi blandt andet komme ind på:

  • Hvornår kan sygdom udvikle sig til et handicap?
  • Hvornår er der tale om forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven?
  • Tilpasningsforpligtelsen i forbindelse med håndtering af handicappede medarbejdere
  • Generel håndtering, herunder opsigelse af syge og handicappede medarbejdere
  • Godtgørelsesniveauer ved opsigelser i strid med forskelsbehandlingsloven

Du får en proces- og værktøjskasse, som du kan bruge efterfølgende.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og HR, som ønsker en proces– og værktøjskasse til at kunne hjælpe medarbejderen tilbage, samtidigt med man undgår fejl, uhensigtsmæssige processer og faldgruber, som kan koste både tid og penge for virksomheden.

Det lærer du

Kurset giver dig en proces- og værktøjskasse til brug for håndtering af længerevarende sygeforløb. Du bliver i stand til at sikre, at jeres praksis er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.