Kursus

Håndtering af syge og handicappede medarbejdere

Mange medarbejdere er syge i løbet af deres arbejdsliv. På dette kursus gennemgår vi, hvilke forpligtelser virksomheden har i forhold til både syge og handicappede medarbejdere. Du får kendskab til, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med håndteringen af syge og handicappede medarbejdere.

Syge og handicappede medarbejdere er omfattet af forskellige regler og beskyttelse. Som HR-medarbejder eller leder med personaleansvar bør du kende de regler, der gælder, og vide hvilke forpligtelser virksomheden har. Manglende kendskab til reglerne kan føre til unødvendige omkostninger for virksomheden og give dårlig omtale både internt i virksomheden og uden for virksomheden.

Kursets opbygning

På kurset giver vi dig et kendskab til både virksomhedens og medarbejderens rettigheder. Vi gennemgår reglerne på området og kommer ind på forskellen mellem en syg og en handicappet medarbejder. Omdrejningspunktet for dette kursus er at kunne håndtere svære sygesager, som kan være eller blive til sager om handicap. Det betyder, at du får kendskab til den relevante lovgivning på området samt en værktøjskasse for, hvordan du konkret kan håndtere sygefraværssager. Vi kommer ind på, hvordan et godt og ordentlig forløb kan se ud. Og vi gennemgår rammerne for ansættelse og opsigelse af syge og handicappede medarbejdere.

På kurset vil vi blandt andet komme ind på:

 • Hvornår sygdom kan udvikle sig til et handicap
 • Hvornår er der tale om forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven?
 • Tilpasningsforpligtelsen i forbindelse med håndtering af handicappede medarbejdere
 • Generel håndtering, herunder opsigelse af syge og handicappede medarbejdere
 • Godtgørelsesniveauer ved opsigelser i strid med forskelsbehandlingsloven

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR-funktion, som ønsker et kendskab til, hvordan virksomheden håndterer syge og handicappede medarbejdere.

Det lærer du

Kurset giver dig en værktøjskasse til brug for håndtering af syge og handicappede medarbejdere. Du kan sikre den bedst mulige håndtering af medarbejdersager, og jeres praksis er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Mød underviseren

Karen Ellebæk Kongsgaard

Konsulent

 • Mobil: +45 2539 6146
 • Direkte: +45 3377 3393
 • E-mail: kaek@di.dk

Mød underviseren

Peter Klint Skakun

Chefkonsulent, advokatfuldmægtig

 • Mobil: +45 3141 3516
 • Direkte: +45 3377 3585
 • E-mail: pkni@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk