online Kursus

Udstationeringer

Kurset giver dig overblik over reglerne om udstationeringer til og fra Danmark. Du bliver klædt på til at kunne navigere i det meget komplekse regelsæt, så du kan undgå at begå typiske fodfejl, der kan påføre virksomheden yderligere omkostninger eller en bøde.

Dette kursus giver dig indblik i de ansættelsesretlige regler, der gælder, når vi udstationerer en medarbejder ud eller ind i Danmark. Du får kendskab til, hvilket lands love, der finder anvendelse på udstationeringen. Vi dykker ned i reglerne for løn, ferie, pension, social sikring og opsigelse. Vi ser også på forskellen på en udstationering, en lokalansættelse og levering af en tjenesteydelse. Du finder også ud af, hvad en grænsegænger er, og hvad der er særligt for sådanne medarbejdere.

Kursets opbygning

Vi gennemgår, hvad udstationeringsaftalen skal indeholde. Du får et overblik over, hvilket lands love, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet. På kurset stifter du bekendtskab med reglerne om social sikring, løn, ferie, pension og andre relevante ansættelsesvilkår. Du bliver klædt på til at kende forskel på en udstationering til Danmark, en lokalansættelse og tjenesteydelser. Vi gennemgår reglerne for grænsegængere.

 • Ansættelseskontrakten og udstationeringsaftalen
 • Lovvalg og værneting
 • Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
 • Håndtering af løn, ferie, pension, social sikring og andre vilkår
 • Reglerne om opsigelse
 • Anmeldepligten – RUT
 • Udstationering til Danmark, lokal ansættelse og tjenesteydelser
 • Grænsegængere
 • DI’s internationale kontorer/DIBD

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til reglerne om udstationering.

Det lærer du

Efter kurset har du et overblik over, hvordan du udstationerer medarbejder til og fra Danmark. Du kan navigere i det komplekse regelsæt og dermed undgå bøvl og bøder i forbindelse med udstationeringer.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.

Mød underviseren

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk