Fra venstre: Carsten Rasmussen, borgmester Næstved Kommune, Annica Flade-Rasmussen, direktør Recycon Element A/S, Jens Flade-Rasmussen, Recycon Element A/S og Jesper Toftebjerg Andersen, vicebeatyrelsesleder DI Sydsjælland

29.11.23 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Virksomhed i Fuglebjerg vinder pris for at genanvende affaldsfraktioner

Recycon Element A/S har fundet opskriften på at støbe elementer ud af affaldsfraktioner, som ellers ville være havnet på deponi. Derved er de med til at minimere behovet for råstoffer, og det sikrer dem DI Sydsjællands Initiativpris 2023.

Virksomheden Recycon Element A/S blev stiftet så sent som i 2022, på baggrund af en tidligere kundes efterspørgsel på en højstyrkebeton bestående af min. 50 % genanvendte tilslag. Siden har ejerne Annica og Jens Flade-Rasmussen udviklet elementer, som udelukkende støbes med tidligere affaldsfraktioner, som ellers ville være havnet på deponi. Bl.a. er der tale om porcelæn fra toiletkummer og håndvaske, udtjente vindmøllevinger og restprodukter fra glasproduktion. Alternativet ville være at anvende råstoffer fra grusgrave, som er en begrænset ressource.

- Vi er rigtig stolte over denne pris, som er en anerkendelse for udviklingen af de nye produkter med et lavere aftryk på vores klima. Det er hårdt arbejde at indtage en pionerrolle, for vi skal betræde nye stier og introducere et for markedet ukendt produkt, siger Annica Flade-Rasmussen, indehaver og direktør i Recycon Element A/S.

DI Sydsjælland uddeler hvert år en initiativpris for at hædre en lokal virksomhed, der har vist initiativ, og som er et godt forbillede for andre virksomheder

- Recycon Element A/S er et lysende eksempel på en virksomhed, som prøver at gå nye veje og løse udfordringer, som kan komme os alle til gavn. Klimaaftrykket har et stort fokus i bygge- og anlægssektoren, og det er positivt, at vi får udviklet alternative produkt med et lavere CO2-aftryk, siger Jesper Toftebjerg Andersen vicebestyrelsesleder for DI Sydsjælland.

- En hjørnesten i vores produktion er et mål om at nedsætte CO2-aftrykket, og dermed hjælpe os selv og vores kunder til en grøn omstilling. Bygge- og anlægsbranchen står for en stor del af aftrykket på klimaet både i forhold til produktion og efterfølgende affald. Ved at minimere brugen af nye råstoffer og anvendelsen af affaldsfraktioner i vores produktion, så kan vi bidrage til et lavere aftryk, siger Annica Flade-Rasmussen.

Recycon Element A/S fik overrakt Initiativprisen på virksomhedens adresse i Fuglebjerg den 28. november 2023. Ved overrækkelsen deltog borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen og vicebestyrelsesleder for DI Sydsjælland Jesper Toftebjerg Andersen.

Fakta om Recycon Element A/S

 • Etableret i 2022 af ægteparret Annica og Jens Flade-Rasmussen
 • Virksomheden producerer elementer og flyde beton
 • Virksomhedens bruttofortjeneste i 2022 blev på ca. 1,6 mio. kr. og årets resultat på 1,1 mio. kr.
 • Der er godt 5 ansatte i virksomheden

Fakta om Initiativpris 2023

Prisen uddeles som en hyldest til virkelysten, kreativiteten og skabertrangen blandt de små og mellemstore virksomheder i DI's medlemskreds. Det er virksomheder som på en eller anden måde kan fremhæves og fremstå som en god og inspirerende rollemodel for andre erhvervsledere. Det er bestyrelsen i den pågældende regionalforening, der udpeger den regionale modtager af InitiativPrisen. Og det er også bestyrelsen, der overrækker prisen.

Kriterierne for Initiativprisen er:

 • Virksomheden må ikke have over 100 ansatte, når prisen uddeles. Hvis virksomheden evt. er i koncernsamarbejde med andre virksomheder, må det samlede antal ansatte maksimalt være 300.
 • Virksomheden skal gennem særligt initiativ og virkelyst inden for afsætning, teknologi, uddannelse eller andre områder gennem en kortere årrække have skabt grundlag for vækst.
 • Der vil også blive lagt vægt på udviklingen i nøgletal, eksempelvis omsætningen, bruttofortjenesten, årets resultat, egenkapitalen og/eller antal ansatte de seneste år.
 • Virksomheden skal være fuldt medlem af DI eller være associeret.


Særligt kriterie 2023: Innovation og nye løsninger

Virksomheden har skabt et stærkt grundlag for vækst ved at tænke innovativt og skabe nye bæredygtige løsninger i en verden præget af forandring og usikkerhed med stigende materialepriser, usikre globale forsyningskæder og mangel på medarbejdere.

Lars Magnus Lund Christensen

Lars Magnus Lund Christensen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3087
 • Mobil +45 4127 2838
 • E-mail lmlc@di.dk

Relateret indhold