19.09.23 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Aalborg Kommune er på vej i den rigtige retning

Aalborg bevæger sig en smule fremad, når virksomhederne vurderer kommunernes erhvervslighed, viser nye tal fra Dansk Industri

En kommunes sagsbehandling og virksomhedernes tilfredshed med kommunen hænger uløseligt sammen, og der er fortsat store efterslæb i sagsbehandlingen hos Aalborg Kommune. Det hæmmer udviklingen og den lokale jobskabelse. Alligevel er der fremgang at spore, lyder det fra DI’s lokalformand i Aalborg.

 - Vi oplever stadig, at håndtering af byggesager og miljøsager i Aalborg Kommune trækker ud, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en grundlæggende udfordring for os, som vi har behov for at få adresseret i endnu højere grad, starter Peter Birkegaard med at slå fast.

Og det er også en af konklusionerne i DI’s undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed, som undersøger virksomhedernes forhold på tværs af kommunerne i Danmark. Her indtager Aalborg Kommune en kedelig plads som nummer 80 ud af de 92 kommuner, som indgår i undersøgelsen. Placeringen er dels baseret på konkrete sagsbehandlingstider og dels på virksomhedernes vurdering af sagsbehandlingen i hhv. byggesager, miljøsager og sygedagpengesager.

På trods af den kendsgerning er DI-formanden optimistisk om fremtiden, hvor han ser konturerne af en positiv udvikling. Ikke mindst i lyset af de mange nye kræfter, som har sluttet sig til den kommunale ledelse.

 - Der er mange nye ansigter i kommunen, og vi har sågar fået ny borgmester. I øvrigt er jeg også selv relativt ny på posten, så det er klart, at vi lige skal finde os til rette og lære hinanden bedre at kende. Men dialogen er god, og vi står med en meget konkret og ambitiøs erhvervsstrategi, som jeg har store forventninger til, lyder det fra Peter Birkegaard.

I DI’s undersøgelse er der også indikationer på, at det går i den rigtige retning. I kategorien ”Information og dialog” går Aalborg Kommune fra en plads som nummer 83 til en plads som nummer 68. Her har de adspurgte virksomheder vurderet dialogen med politikere og embedsmænd samt kommunen evne til at formidle relevant information. Det er en udvikling, som Peter Birkegaard forventer vil fortsætte.

- Som en del af den nye strategi har Aalborg Kommune forpligtet sig til at skabe bedre dialog og koordinering på tværs af forvaltningerne, sådan at virksomhederne i højere grad vil opleve en effektiv, kompetent og ikke mindst positiv behandling i diverse sager og henvendelser. Det kan måske lyde banalt, men jeg er ikke i tvivl om, at det er vejen frem, lyder det fra DI-formanden.  

Samlet set lander Aalborg Kommune på en plads som nummer 52, hvilket er en fremgang på 13 pladser. Den kategori, hvor Aalborg klarer sig bedst, er ”Uddannelse” med en 12. plads. Her kigges der blandt andet på uddannelsesgrad, trivsel samt andel af elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen.  

Henrik Marcher Larsen

Henrik Marcher Larsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3962
  • Mobil +45 4015 8858
  • E-mail heml@di.dk

Relateret indhold