SkyTEM Surveys fra Lisbjerg fik i dag overrakt Dansk Industri Østjyllands Initiativpris 2023 af Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (til venstre) og formand for DI Østjylland Anders Strange (til højre). I midten står en tilfreds Flemming Effersø, direktør for SkyTEM Surveys. Foto: Mette Marie Kjær Knudsen, DI

22.01.24 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Lisbjerg-virksomhed vinder DI-Pris for at kortlægge grundvand i hele verden

Den aarhusianske virksomhed SkyTEM Surveys ApS i Lisbjerg har udviklet et helikopterbåret geofysisk udstyr, der bl.a. bruges til kortlægning af grundvand. I dag fredag uddelte borgmester Jacob Bundsgaard DI Østjyllands Initiativpris 2023 til virksomheden.

Den aarhusianske virksomhed SkyTEM Surveys ApS i Lisbjerg har udviklet et helikopterbåret geofysisk udstyr, der bruges til kortlægning af grundvand, mineraler og geotekniske problemstillinger. Det danske grundvand har de allerede kortlagt, og metoden finder stor anvendelse globalt. Selskabet har igangsat en ambitiøs udviklingsplan, der blandt andet omfatter etablering af datterselskaber i forskellige lande samt en helt ny dronebaseret teknologi.  

Det bliver nu belønnet med DI Østjyllands Initiativpris 2023. 

- Vi vil gerne belønne SkyTEM for deres evne til at tænke nyt i tider med store forandringer, såvel kommercielle som klimamæssige forandringer. Det er et godt eksempel på, at løsninger der er gode for miljøet, også kan være en god businesscase ” siger Anders Strange, der er bestyrelsesleder for DI Østjylland. 

Ved at flyve i helikopter henover et landskab med det udstyr, SkyTEM oprindeligt har udviklet i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet, kan grundvandsmængder måles ganske præcist ned i 500 meters dybde – uden at det er nødvendigt at grave i jorden. Dermed kan vandressourcer hurtigt og effektivt lokaliseres. 

Nye droner

De nye dronebaserede løsninger under udvikling vil åbne op for en række nye anvendelser, som de helikopterbaserede løsninger er mindre velegnede til på grund af manglende teknisk formåen og omkostninger. Droneløsninger vil således i første omgang blive brugt til kortlægning af overfladenære grundvandsforekomster i mindre skala, udpegning af områder til infiltration af overfladevand til grundvandsmagasiner (”Managed Aquifer Recharge”), kortlægning af den naturlige beskyttelse af grundvandet mod forurening fra overfladen med navnlig nitrat, tidslig monitering af saltvandsinfiltration i kystnære områder mv. På længere sigt er det målet, at droner helt kan overtage helikoptere, da droneløsninger ud over mange flere anvendelser giver mulighed for meget større skalering i anvendelsen. 

Udover grundvand kan de helikopter- og dronebaserede løsninger også anvendes til kortlægning af mineraler og ressourcer i undergrunden samt til geotekniske forundersøgelser. 

- SkyTEM er således med til at sætte Østjylland og Danmark på verdenskortet for bæredygtige løsninger. Samtidig kan det vise, hvad der kan komme ud af tæt samarbejde mellem forskere og erhvervsliv”, siger Anders Strange. 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus, der uddelte prisen på virksomheden sammen med formand for DI Østjylland Anders Strange, sagde i den forbindelse: 

- Det er en stor glæde at kunne ønske SkyTEM til lykke med DI Østjyllands Initiativpris 2023. Det er både en imponerende teknologi og fantastisk at se, hvordan en virksomhed af SkyTEM’s størrelse har formået at markere sig markant på det internationale marked. Vand er en sparsom ressource, og noget af det, vi her i Aarhus har stor fokus på, så SkyTEM er et smukt match for vores erhvervsstrategi. Initiativprisen sætter en tyk streg under, hvorfor SkyTEM allerede er blevet en samarbejdspartner i Aarhus Kommunes myndighedssamarbejde i Sydafrika og Indien på vandområdet, siger Jacob Bundsgaard.

SkyTEM med i kampen om DI’s landsdækkende initiativpris 
DI’s initiativpris er en hyldest til små- og mellemstore virksomheder. I 2023 var der derudover et særligt fokus på at belønne virksomheder, som har skabt et stærkt grundlag for vækst ved at tænke innovativt og skabe nye bæredygtige løsninger i en verden præget af forandring og usikkerhed med stigende materialepriser, usikre globale forsyningskæder og mangel på medarbejdere. 

Vinderen af årets Initiativpris i Østjylland dyster om DI’s landsdækkende initiativpris, der uddeles i foråret 2024.  

Michael Jul-Nørup Pedersen

Michael Jul-Nørup Pedersen

Teamleder

  • Direkte +45 3377 4588
  • Mobil +45 2924 7009
  • E-mail mjnp@di.dk

Relateret indhold