Regionalforening

DI Trekantområdet

DI Trekantområdet er en af DI's 18 regionalforeninger. Vi repræsenterer DI's medlemsvirksomheder i Kolding, Fredericia, Vejle og Middelfart kommuner, og vores medlemmer arbejder inden for en lang række brancher som f.eks. fremstilling, service, transport, handel, IT og rådgivning

DI Trekantområdet arbejder for at skabe gode vilkår og vækstmuligheder for virksomhederne i et tæt samarbejde med de kommunale politikere og embedsmænd og Trekantområdet i Danmark.

DI Trekantområdet har særligt fokus på:

  • At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for
  • At infrasturktur i området sikrer, at medarbejdere kan komme frem til deres arbejdsplads uden spildtid og at varer kan komme til og fra virksomhederne uden unødig besvær
  • At den kommunale service og myndighedsbehandling er kvalificeret og servicebetonet

Rammebetingelserne, som virksomhederne tilbydes, har stor betydning for det lokale erhvervslivs konkurrenceevne.

Bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Trekantområdet

Lokale alliancer

I DI Trekanten har Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner indgået lokale alliancer.

Middelfart har desuden indgået aftalen Det dobbelte uddannelsesløft.

Se også

Anbefalinger fra DI Trekantområdet: Vækst og udvikling i vores område

Morten Karlsbjerg

Morten Karlsbjerg

Chefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

Presserådgiver

DI Nyheder