16.05.18 DI Energi Nyheder

EU-Kommissionen er i gang med at implementere ETS

Tirsdag den 8. maj 2018 udkom EU-Kommissionens foreløbige carbon-leakage liste, der identificerede 44 sektorer med forhøjede omkostninger i forbindelse med CO2-kvoteordningen.

EU’s kvotesystem

Generelt foregår handel med CO2-kvoter blandt medlemslande i EU som en auktion i EU Emissions Trading System (EU ETS). Undtagelsen til reglen gælder for de sektorer, der er udsat for carbon-leakage og som derfor ikke har lige konkurrencevilkår.   

Carbon-leakage

Carbon-leakage udtrykker en situation med virksomheder, der pga. CO2-kvoteordningen oplever forhøjede omkostninger Det kan resultere i en stigning i CO2-udledningerne på globalt plan og samtidig reducere markedsandelene for energiintensive EU-virksomheder.

Den nye carbon-leakage liste

Den nuværende carbon-leakage liste gælder kun frem til 2020, hvorfor EU er ved at fastlægge en ny liste gældende for den næste kvotehandelsperiode, der er i 2021-2030. Denne vil være mere restriktiv end den tidligere liste.

Virksomheder, der vurderes som særligt konkurrenceudsatte, vil kunne tildeles 100 pct. kvoter fra 2021, mens øvrige industrisektorer kun vil være berettigede til 30 pct. frie kvoter. Det sidste vil gøre sig gældende for et stort antal af både danske og europæiske virksomheder. Alle virksomheder, der tildeles kvoter, får kun 100 pct. tildeling, såfremt de er blandt de 10 pct. mest klimavenlige producenter i de enkelte sektorer. Er de ikke på disse benchmarks, modtager de færre end 100 pct. kvoter – og den konkrete kvotetildelingsdækning varierer derfor fra virksomhed til virksomhed.

Læs mere

Du kan læse mere om carbon-leakage på Energistyrelsens side her.

 

De 44 sektorer, der er inkluderede i den foreløbige liste, samt de øvrige sektorer, der er berettigede til en ekstra vurdering finder du i EU-Kommissionens pdf her.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold