20.09.18 DI Energi Nyheder

Den grønne omstilling har brug for bæredygtig og klimavenlig biomasse

Den biomasse, vi anvender i Danmark, skal være både bæredygtig og klimavenlig. Vi har brug for biomasse til den grønne omstilling, og derfor er der også brug for en klar politisk retning for brugen af biomasse, som bygger ovenpå branchens arbejde, mener Dansk Industri, Dansk Energi og Klimarådet.

Af formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, adm. direktør for Dansk Energi Lars
Aagaard og branchedirektør for DI Bioenergi Troels Ranis.

Den faste biomasse bidrager med mere end halvdelen af den vedvarende energi, vi anvender i Danmark. Brænde, træflis og træpiller leverer mere energi end sol og vind tilsammen. Biomasse har spillet en central rolle i Danmarks grønne omstilling og vil fortsat gøre det i mange år endnu.

Biomassen er med til at skubbe klimaskadeligt kul ud af dansk energiproduktion og sikre, at vi har et stabilt energisystem, hvor der også er strøm i stikkontakten og varme i stuen, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser.

I maj lancerede Klimarådet sin hovedrapport for 2018 om biomassens betydning for den grønne omstilling. Rapporten kommer blandt andet med anbefalinger om at styrke de eksisterende bæredygtighedskriterier for biomasse, så de tager højde for de klimaeffekter, som øget biomasseanvendelse kan medføre. 

I forlængelse af Klimarådets seneste rapport om biomasse har der hen over sommeren været en livlig diskussion om brugen af biomasse i Danmark. Diskussionen drejer sig primært om, hvorvidt biomasse er bæredygtigt og klimavenligt.

Der er bred enighed om, at den biomasse, som vi bruger i Danmark, skal være både bæredygtig og klimavenlig. Takket være blandt andet certificering af biomassen og den frivillige brancheaftale om bæredygtig biomasse er vi allerede nået langt herhjemme.  

Den livlige diskussion viser dog, at der er brug for endnu større sikkerhed for, at den anvendte biomasse er klimavenlig, og derfor er der brug for en klar politisk retning for brugen af bæredygtig og klimavenlig biomasse.

Andre lande kigger på, hvordan vi i Danmark omstiller vores energisystem, og som storimportør af fast biomasse bør Danmark fortsat gå foran og sikre, at produktionen af den biomasse, vi anvender, foregår hensigtsmæssigt.

Det bedste ville være fælles og ambitiøse internationale regler, som er baseret på den seneste viden om, hvordan skovenes optag af CO2 bliver påvirket af den øgede efterspørgsel på biomasse til energi. Men dette sker sandsynligvis ikke foreløbigt.

Derfor er det også positivt, at vi med EU’s kommende minimumskrav til biomasse kommer et godt stykke i den rigtige retning ved, at der på EU-niveau indføres krav til bæredygtigheden af biomassen. Det er dog nødvendigt, at flere lande tilslutter sig kravene til bæredygtig biomasse. Samtidig skal vi hæve barren endnu højere for, hvad bæredygtig og klimavenlig biomasse er, så der skabes yderligere sikkerhed for, at vi rent faktisk gør noget godt for klimaet, når kul skiftes ud med biomasse.

Det kan vi gøre ved i endnu højere grad at sikre, at den biomasse, vi anvender i Danmark, hurtigst muligt bidrager til positive CO2-effekter. Biomassen skal komme fra veldrevne skove, hvor mængden af lagret kulstof ikke reduceres i takt med, at efterspørgslen på biomasse til energi stiger.

Derfor opfordrer Klimarådet, Dansk Energi og Dansk Industri i fællesskab regeringen i tæt samarbejde med branchen til at sætte gang i arbejdet med at videreudvikle robuste og retvisende bæredygtighedskriterier for fast biomasse. I den seneste energiaftale fra juni i år blev det aftalt at nedsætte en bioenergi-taskforce, og det vil være oplagt, at taskforcen kommer med anbefalinger til, hvordan sådanne kriterier konkret kan se ud. Resultatet af det arbejde kan med fordel være inspirationskilde til bæredygtighedskriterier også i andre lande både i og uden for EU.   

De seneste tal viser, at bioenergibranchen i 2014 beskæftigede 11.500 medarbejdere i Danmark i 1200 virksomheder, og at de eksporterede for 8 mia. kr. For at fastholde og videreudvikle denne erhvervsmæssige styrkeposition er det afgørende, at Danmark går foran med et godt eksempel i effektiv brug af bæredygtig og klimavenlig biomasse.

 

Debatindlægget er bragt i Børsen den 20. september 2018.

Skrevet af:

Formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, adm. direktør for Dansk Energi Lars Aagaard og branchedirektør for DI Bioenergi Troels Ranis

Relateret